(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 175 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 19/01/2017. 
Ngày 19/01: Có 4/175 phiếu đăng ký không hợp lệ

Ngày 19/01: Có 4/175 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 171 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/01/2017; UBND xã Vũ Di (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 25/01/2017 đến ngày 09/02/2017, trong khi đóng thầu ngày 11/02/2017. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/01/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMCH đến trước thời điểm đóng thầu. 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi: UBND xã Vũ Di (huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu quá 5 tỷ đồng, nhưng nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.