Ngày 18/11/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất ủy quyền như sau:

Đơn vị có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất. Đ/c: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. ĐT: 0243.368.0237.

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia. Trụ sở: Số 193 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội. ĐT: 024.37.622.619.

Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: 08h30’ ngày 18/11/2023 tổ chức đấu giá tại Hội trường - Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thạch Thất. Địa chỉ: Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 16 thửa đất tại khu Ó Trong, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Ký hiệu thửa đất: Từ L01-01 đến L01-16; diện tích đất đấu giá: Từ 105,3 m2 đến 238,6 m2. Giá khởi điểm: Từ 61.200.000 đồng/m2 đến 63.400.000 đồng/m2 (chi tiết về diện tích khu đất đấu giá quy định tại thông báo mời đấu giá và hồ sơ mời đấu giá).

Thời gian tham khảo và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá: Từ ngày 30/10/2023 đến 17h00’ ngày 15/11/2023 (giờ hành chính).

Địa điểm tham khảo hồ sơ: Tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Nộp hồ sơ đăng ký đấu giá trực tiếp tại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thạch Thất hoặc gửi hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá theo hình thức gửi thư đảm bảo đến địa chỉ Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia.

Người tham gia đấu giá phải nộp khoản tiền đặt trước bằng 20% giá trị khu đất tính theo giá khởi điểm đấu giá (thông tin số tiền đặt trước cụ thể quy định tại hồ sơ mời đấu giá).

Thời hạn nộp tiền đặt trước: Ngày 15/11/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 16/11/2023. Phương thức nộp tiền/chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng (thông tin cụ thể tại hồ sơ mời đấu giá).

Tham khảo thông tin đấu giá tại Cổng thông tin điện tử quốc gia https://dgts.moj.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội http://sotnmt.hanoi.gov.vn hoặc Cổng thông tin điện tử địa phương https://thachthat.hanoi.gov.vn hoặc trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến của Công ty Đấu giá hợp danh Số 5 - Quốc gia https://daugiaso5.vn.

Chuyên đề