Ngày 18/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Tiên Phong

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất: thửa số 172, tờ bản đồ số 25, diện tích 652,3 m2 (trong đó có 01 Miếu diện tích 10,4m2 ), loại đất ONT, tọa lạc tại ấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An (theo mảnh trích đo địa chính số 128-2021 ngày 29/12/2021 của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tại huyện Tân Trụấp Bình An, xã Bình Lãng, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An

1,427,272,000

285,454,400

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 15/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:00 17/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 07/10/2022 - 16:00 15/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: tại Công ty Đấu giá Hợp danh Tiên Phong, ( địa chỉ: Số 276 Quốc Lộ 62, p.2, Tp.Tân An, Long An). Điều kiện và cách thức đăng ký: Tất cả khách hàng có nhu cầu, có khả năng tài chính được tham gia đăng ký khi tuân thủ quy định tại điều 38 của Luật đấu giá tài sản 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 của điều 38 của Luật này.¬ Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do Công ty Đấu giá Hợp danhTiên Phong ban hành; kèm theo bản sao y giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu,… nộp tiền hồ sơ, tiền đặt trước tham gia đấu giá theo đúng quy định

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/11/2022

Địa điểm: 276 Quốc Lộ 62, phường 2, Tp.Tân An, tỉnh Long An

Chuyên đề

Kết nối đầu tư