Ngày 18/10/2022, đấu giá 6.146.200 cổ phần Công ty Cổ phần Điện máy

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá 6.146.200 cổ phần Công ty Cổ phần Điện máy vào ngày 18/10/2022 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên tổ chức sở hữu cổ phần: Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước

Tên doanh nghiệp đấu giá: Công ty Cổ phần Điện máy

Địa chỉ: 163 Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ngành nghề kinh doanh: Kinh doanh hạt nhựa, cho thuê kho bãi

Vốn điều lệ: 72.900.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 137.089.000.000 đồng/ lô cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 6.146.200 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

+ Thời gian: Từ 8h00 ngày 22/09/2022 đến 15h30 ngày 11/10/2022

+ Địa điểm: Tại các đại lý Đấu giá (file Phụ lục danh sách các đại lý đấu giá)

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự đấu giá:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 14/10/2022

+ Địa điểm: Bỏ trực tiếp vào thùng phiếu tại Trụ sở và chi nhánh của các đại lý đấu giá nơi nhà đầu tư làm thủ tục đăng ký

Thời gian và địa điểm đấu giá:

+ Thời gian: 09h00 ngày 18/10/2022

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Từ ngày 18/10/2022 đến ngày 25/10/2022

Thời gian hoàn tiền đặt cọc: Từ ngày 19/10/2022 đến ngày 25/10/2022

Chuyên đề