(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2020 do Đội quản lý thị trường số 1- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định ủy quyền như sau:

Đấu giá theo thủ tục rút gọn lô tài sản vi phạm hành chính tịch thu sung quỹ Nhà nước do Đội quản lý thị trường số 1- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định (Địa chỉ: Số 281 đường Thái Bình- TP Nam Định) xử lý:

- Tên tài sản: Lô tài sản là hàng hóa tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Bùi Ngọc Giang (có danh mục chi tiết kèm theo thông báo này)

- Giá khởi điểm của lô tài sản: 18.711.000 đ (Mười tám triệu bảy trăm mười một nghìn đồng).

- Thời hạn bán và nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 14/9/2020 đến ngày 16/9/2020 (Trong ngày, giờ hành chính)

- Thời hạn nhận tiền đặt trước: Ngày 15, 16, 17/9/2020 (Trong giờ hành chính)

- Thời hạn xem tài sản: ngày 15, 16/9/2020 (Trong giờ hành chính)

- Số tiền đặt trước: 3.000.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 50.000đ /01 hồ sơ tham gia đấu giá

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định tại Luật đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người có nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá mua và nộp hồ sơ tại trung tâm; nộp tiền đặt trước trực tiếp bằng tiền mặt tại Trung tâm quy định cụ thể tại quy chế đấu giá tài sản.

- Phương thức đấu giá: đấu giá theo phương thức trả giá lên

- Hình thức đấu giá: bằng bỏ phiếu kín, đồng loạt, trực tiếp, 03 vòng tại nơi tổ chức đấu giá

- Thời gian tổ chức đấu giá: Dự kiến từ 8 giờ ngày 18 tháng 9 năm 2020

- Địa điểm đăng ký tham gia, tổ chức đấu giá: Trụ sở Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Nam Định (Số 325 Trường Chinh, thành phố Nam Định). Số điện thoại: 0228.3836335

Danh mục lô tài sản là hàng hoá tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu sung công quỹ nhà nước vụ ông Bùi Ngọc Giang do Đội quản lý thị trường số 1- Cục quản lý thị trường tỉnh Nam Định xử lý

Ngày 18/9/2020, đấu giá tang vật vi phạm hành chính xử lý tịch thu tại tỉnh Nam Định ảnh 1