(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bình Phước thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2020 do Công an huyện Đồng Phú ủy quyền như sau:
Ngày 18/9/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 1
Ngày 18/9/2020, đấu giá tang vật, phương tiện vi phạm hành chính bị tịch thu tại tỉnh Bình Phước ảnh 2