(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2019 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Dương Kinh ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê mặt bằng kinh doanh 28 Ki ốt (tầng 1) và 36 sạp hàng tại Chợ Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

2. Nơi có tài sản đấu giá: Chợ Hà Nha, xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.

3. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá: 858.240.000 đồng (Tám trăm năm mươi tám ngàn hai trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn) 

TT

KÝ HIỆU

XÁC ĐỊNH GIÁ KHỞI ĐIỂM (Tiền thuê mặt bằng chợ)

Kích thước (m2)

Diện tích (m2)

Hệ số

Đơn giá thuê/tháng

Thời hạn thuê (tháng)

Thành tiền nộp theo giá khởi điểm (đồng)

A

Lô Ki ốt

I

Nhóm vàng, bạc, điện tử, thuốc tây, mỹ phẩm, mỹ nghệ, điêu khắc

86.400.000

1

K01

2,5 x 2

5,0

1,2

60.000

60

21.600.000

2

K14

2,5 x 2

5,0

1,2

60.000

60

21.600.000

3

K15

2,5 x 2

5,0

1,2

60.000

60

21.600.000

4

K28

2,5 x 2

5,0

1,2

60.000

60

21.600.000

II

Nhóm tạp hóa, tổng hợp

558.000.000

1

K02

2,5 x 2

5,0

1,0

60.000

60

18.000.000

2

K03

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

3

K04

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

4

K05

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

5

K06

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

6

K07

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

7

K08

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

8

K09

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

9

K10

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

10

K11

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

11

K12

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

12

K13

2,5 x 2

5

1,0

60.000

60

18.000.000

13

K16

2,5 x 2

5

1,0

60.000

60

18.000.000

14

K17

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

15

K18

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

16

K19

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

17

K20

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

18

K21

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

19

K22

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

20

K23

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

21

K24

2,5 x 2,5

6,25

1,2

60.000

60

27.000.000

22

K25

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

23

K26

2,5 x 2,5

6,25

1,0

60.000

60

22.500.000

24

K27

2,5 x 2

5

1,0

60.000

60

18.000.000

B

Sạp hàng

I

Nhóm rau, Mỳ, đồ khô

95.040.000

1

Đ01

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

2

Đ02

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

3

Đ03

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

4

Đ04

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

5

Đ05

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

6

Đ06

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

7

Đ07

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

8

Đ08

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

9

Đ09

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

10

Đ10

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

11

Đ11

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

12

Đ12

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

13

Đ13

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

14

Đ14

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

15

Đ15

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

16

Đ16

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

II

Nhóm Hàng cá

47.520.000

1

Đ17

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

2

Đ18

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

3

Đ19

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

4

Đ20

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

5

Đ21

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

6

Đ22

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

7

Đ23

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

8

Đ24

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

IV

Nhóm Thịt Heo, Bò, Gà giết mổ

71.280.000

1

Đ25

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

2

Đ26

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

3

Đ27

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

4

Đ28

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

5

Đ29

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

6

Đ30

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

7

Đ31

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

8

Đ32

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

9

Đ33

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

10

Đ34

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

11

Đ35

1,5 x 2

3,0

1,0

30.000

60

5.400.000

12

Đ36

1,5 x 2

3,0

1,2

30.000

60

6.480.000

Tổng cộng

858.240.000

Đơn giá dịch vụ sử dụng diện tích tại chợ không bao gồm các khoản thu về các khoản dịch vụ vệ sinh, trông giữ phương tiện, hàng hóa, tiền điện, tiền nước và các khoản thu dịch vụ khác theo quy định của Pháp luật.

  4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 100.000 đồng/01 hồ/ 01 ki ốt và 50.000 đồng/01 bộ hồ sơ/sạp hàng.

5. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam (Địa chỉ: Số 88 Trương Chí Cương, P Hòa Thuận, TP Tam Kỳ)

6. Đơn vị có tài sản đấu giá: UBND xã Đại Đồng. (Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.)

7. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Trong thời gian niêm yết, thông báo. Khách hàng có nhu cầu thì liên hệ với UBND xã Đại Đồng để sắp xếp thời gian.

8. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Đối tượng tham gia đấu giá: Các hộ đang kinh doanh tại chợ cũ có nhu cầu kinh doanh tiếp tại chợ mới và có đơn đăng ký với UBND xã Đại Đồng sẽ được phép tham gia đấu giá đối với 21 lô ki ốt và 36 lô sạp hàng.

Tất cả các hộ kinh doanh mới có nhu cầu kinh doanh ở mặt hàng vàng bạc, điện tử, thuốc tây, mỹ phẩm, mỹ nghệ, điêu khắc tham gia đấu giá 04 lô kí hiệu K01, K14, K15, K28 và các hộ kinh doanh ở mặt hàng tạp hóa tổng hợp tham gia 03 ki ốt K05, K10, K19.

- Mua hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày có thông báo đấu giá tài sản đến 16h00 ngày 17/9/2019

- Nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước: Từ 08h00 ngày 16/9/2019 đến 16h00 ngày 17/9/2019

Mua và nộp hồ sơ tại UBND xã Đại Đồng. (Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.).

- Tiền đặt trước 2.000.000 đồng/01 ki ốt/01 hồ sơ và 500.000 đồng/ 01 sạp hàng/ 01 hồ sơ. Nộp trực tiếp tại UBND xã Đại Đồng.

09. Hình thức đấu giá: Người tham gia đấu giá sẽ ghi giá đấu giá vào Phiếu trả giá và nộp cho tổ chức đấu giá. Kết quả sẽ được công bố ngay tại phiên đấu giá. Người trả giá cao nhất sẽ được ưu tiên lựa chọn vị trí ki ốt mình mong muốn. Tiếp tục cho người đứng thứ hạng tiếp theo cho đến người cuối cùng theo số lượng ki ốt tương ứng.

Trong trường hợp có hai hay nhiều người cùng trả giá bằng nhau thì tiến hành bốc thăm để chọn vị trí.

a) Khu vực 28 Lô Ki ốt: Sẽ được tiến hành đấu giá làm 02 đợt:

- Đợt 1: 04 lô kí hiệu K01, K14, K15, K28 tổ chức đấu giá rộng rãi cho toàn thể các hộ kinh doanh mới có nhu cầu kinh doanh tại chợ mới mặt hàng vàng bạc, điện tử, thuốc tây, mỹ phẩm, mỹ nghệ, điêu khắc và các hộ kinh doanh ở mặt hàng tạp hóa tổng hợp tham gia 03 ki ốt K05, K10, K19.

- Đợt 2: tổ chức đấu giá 21 lô bố trí cho 21 hộ đã kinh doanh ổn định tại chợ cũ, kinh doanh mặt hàng tạp hóa tổng hợp.

b) Khu vực 36 sạp hàng: Tổ chức đấu giá thành 03 đợt:

- Đợt 1: Tổ chức đấu giá 16 lô sạp hàng mặt hàng rau, la ghim, đồ khô cho 16 hộ đã kinh doanh tại chợ cũ đăng ký.

- Đợt 2: Tổ chức đấu giá 12 lô sạp hàng thịt cho 12 hộ đã kinh doanh tại chợ cũ đăng ký.

- Đợt 3: Tổ chức đấu giá 08 lô sạp hàng cá cho 08 hộ đã kinh doanh tại chợ cũ đăng ký.

Trường hợp các lô còn thừa do một số hộ bỏ không tham gia sẽ được tổ chức đấu công khai cho các hộ kinh doanh mới có nhu cầu.

10. Phương thức trả giá: Trả giá lên.

11. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Từ 08 giờ 30 phút ngày 18/9/2019 tại Hội trường: UBND xã Đại Đồng. (Địa chỉ: Xã Đại Đồng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam.).

* Chi tiết liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam; ĐC: 88 Trương Chí Cương, phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ; Điện thoại: 0235.6338777.