(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo thông báo tổ chức đấu giá tài sản vào ngày 18/9/2019 do Đài phát sóng Quán Tre ủy quyền như sau:

Tên tài sản bán đấu giá: 02 hệ thống máy phát sóng AM 10KV Broad Electronics; 02 cái máy điều hòa Daikin 18000BTU; 01 cái máy điều hòa Carrier 38/42G23; 02 cái máy điều hòa Carrier 38/42N12; 01 cái máy điều hòa General ASG-12; 01 máy lạnh National 15A.

Giá khởi điểm là: 6.436.500 đồng (Bằng chữ: Sáu triệu, bốn trăm ba mươi sáu ngàn năm trăm đồng./.).

Ghi chú: Giá trên đã bao gồm thuế Giá trị gia tăng (VAT) và giá này chưa bao gồm các phí và lệ phí phát sinh trong quá trình làm thủ tục liên quan đến việc mua bán tài sản.

Đơn vị có tài sản bán: Đài phát sóng Quán Tre.

Số tiền đặt trước: 20% giá khởi điểm.

Phương thức và hình thức bán đấu giá: Đấu giá lên trực tiếp bằng trả lời trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá để chọn người trả giá cao nhất.

Tiền mua hồ sơ: 100.000 đồng/1bộ

Niêm yết công khai tài sản bán đấu giá: Các thông tin tài sản được thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng.

Thời gian bán hồ sơ, kết thúc nhận hồ sơ, xem tài sản và tiền đặt trước mua tài sản: Từ 8h00 ngày 05/09/2019 đến 11h00 ngày 16/09/2019.

Thời gian bán đấu giá: lúc 09 giờ 30 phút ngày 18/09/2019.

Địa điểm dự kiến tổ chức bán đấu giá tại: Số 109 Nguyễn Cơ Thạch (Khu đô thị Sala), P. An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM.

Mọi chi tiết tham khảo, hồ sơ vui lòng liên hệ:

Văn phòng KDGD Công ty Đấu giá Hợp danh Khải Bảo - Số 109 Nguyễn Cơ Thạch (Khu đô thị Sala), P. An Lợi Đông, Quận 2, Tp.HCM.

Điện thoại: 0862 7071 76 - 0866 7676 16 - 0968 101 550 (Mr Khánh).