(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2021 do Trung tâm kỹ thuật - tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện ủy quyền như sau:

Quyền thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, tại địa chỉ: số 115 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.

Trung tâm kỹ thuật - tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện

Ngày 18/8/2021, đấu giá thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, Hà Nội ảnh 1
Ngày 18/8/2021, đấu giá thuê diện tích sàn để làm văn phòng tại tòa nhà Cục tần số vô tuyến điện, Hà Nội ảnh 2