(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2021 do Công ty điện lực Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tài sản vật tư thiết bị điện bị ứ đọng, thu hồi, kém mất phẩm chất, không có nhu cầu sử dụng, đã có quyết định thanh lý. (Thông tin chi tiết tại thông báo đính kèm).

Công ty điện lực Quảng Ngãi

Ngày 18/8/2021, đấu giá 2 lô vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 18/8/2021, đấu giá 2 lô vật tư thiết bị điện tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2