(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2020 do UBND phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long ủy quyền như sau:

Đấu giá tài sản do UBND phường Tân Hòa, thành phố Vĩnh Long quản lý. Địa chỉ: Khóm Tân Phú, phường Tân Hoà, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Đặc điểm tài sản: Thanh lý vật tư thu hồi phá dỡ công trình Trụ sở làm việc UBND xã Tân Hoà (nay là phường Tân Hoà), thành phố Vĩnh Long (Danh mục vật tư thu hồi theo Phụ lục 01).

- Giá khởi điểm: 457.271.000 đồng.

- Tiền đặt trước: 91.000.000 đồng.

- Tài sản bán đấu giá bàn giao theo hiện trạng.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày ra Thông báo đến ngày 10/08/2020 tại nơi tại sản tọa lạc (giờ hành chính).

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, hoàn tất thủ tục đăng ký và nộp phiếu trả giá: Từ ngày ra Thông báo đến 16h ngày 13/08/2020 (giờ hành chính) tại Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long.

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/đơn đăng ký.

5. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số tài khoản: 100004634599 tại Ngân hàng TMCP Quốc Dân chi nhánh Kiên Giang, từ ngày 11/08/2020 đến 16h ngày 13/08/2020.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đến công ty đăng ký mua hồ sơ, nộp hồ sơ và nộp tiền đặt trước theo quy định.

7. Tổ chức đấu giá: Lúc 10 giờ 30 phút ngày 18/08/2020 tại Phòng họp UBND phường Tân Hòa.

8. Hình thức, phương thức đấu giá: Tổ chức bán đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

* Mọi chi tiết xin liên hệ:

- Trung tâm Thông tin Tư vấn và Dịch vụ tài chính tỉnh Vĩnh Long, Số 11 Hưng Đạo Vương, phường 1, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. Điện thoại: 0270.3822578.

- Công ty Đấu giá Hợp danh Kiên Giang, số 738 Nguyễn Trung Trực, An Hòa, Rạch Giá, Kiên Giang. Điện thoại: 0297 3920497.

Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 3
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 4
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 5
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 6
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 7
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 8
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 9
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 10
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 11
Ngày 18/8/2020, đấu giá vật tư thu hồi phá dỡ công trình tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 12