(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Bắc Trung Nam tại TPHCMthông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2020 do Tổng công ty điện lực TPHCN TNHH ủy quyền như sau:
Ngày 18/8/2020, đấu giá tài sản hư hỏng kém phẩm chất tại TPHCM ảnh 1