(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/8/2020 do Tổng Công ty điện lực TPHCM TNHH ủy quyền như sau:
Ngày 18/8/2020, đấu giá tài sản hư hỏng kém phẩm chất tại TPHCM ảnh 1