(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt bằng nước để thực hiện Dự án xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế sản vào ngày 18/7/2020 như sau:

I. Tên, vị trí, đặc điểm Khu đất có mặt nước đấu giá:

1. Tên khu đất: Khu đất có mặt nước tại thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang;

a. Địa điểm: Số 243 Nguyễn Sinh Cung, thôn Tây Thượng, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

b. Vị trí khu đất có mặt nước: Khu đất có mặt nước thuộc thửa ký hiệu 284, tờ bản đồ địa chính số 20, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế;

c. Diện tích khu đất có mặt nước đấu giá: 1.000,0 m2; trong đó:

- Diện tích thửa đất mặt nước ký hiệu 284-1: 380,0 m2;

- Diện tích thửa đất mặt nước ký hiệu 284-2: 620,0 m2;

2. Hạ tầng kỹ thuật gắn liền với khu đất mặt nước: Khu đất có mặt nước nằm trên tuyến đường giao thông du lịch đường thủy dọc bờ sông Hương; hạ tầng kỹ thuật khu đất có mặt nước theo hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu dân cư hiện trạng lân cận (có hệ thống điện, hệ thống cấp nước, hệ thống cấp nước chữa cháy, hệ thống viễn thông).

3. Thông số quy hoạch: Khu đất có mặt nước đấu giá được UBND tỉnh chấp thuận bổ sung vào Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 tại Công văn số 1385/UBND-GT ngày 26/02/2020; việc đầu tư Dự án thực hiện theo các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành về bến thủy nội địa.

4. Mục đích sử dụng khu đất có mặt nước đấu giá: Đất thương mại, dịch vụ (Đầu tư dự án Bến thuyền du lịch trên sông Hương).

5. Thời hạn sử dụng khu đất có mặt nước: 50 năm, kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

6. Hình thức sử dụng khu đất có mặt nước: Nhà nước cho thuê đất có mặt nước, thu tiền thuê đất mặt nước hàng năm để thực hiện Dự án đầu tư cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước.

7. Mục tiêu kêu gọi đầu tư và đấu giá khu đất có mặt nước thực hiện Dự án đầu tư: Xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương để đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện đại, an toàn, phục vụ đón trả khách cho các loại thuyền du lịch trên sông Hương nói chung và điểm du lịch dịch vụ, hậu cần tàu du lịch tại vị trí số 243 đường Nguyễn Sinh Cung (thửa có ký hiệu 284); hướng tới việc góp phần tích cực vào sự phát triển hạ tầng giao thông vận tải đường thủy của tỉnhThừa Thiên Huế.

8. Tổng mức đầu tư thực hiện dự án: ≥ 20 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất mặt nước để thực hiện Dự án đầu tư và tiền đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch 8m dọc sông Hương);

9. Thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định: Tổng thời gian thực hiện Dự án không quá 30 tháng kể từ ngày bàn giao khu đất trúng đấu giá (bao gồm cả thời gian hoàn tất thủ tục cấp phép xây dựng và các thủ tục hành chính khác có liên quan);

II. Giá khởi điểm, hình thức nộp tiền vào NSNN, hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản:

1. Giá khởi điểm đấu giá cho thuê: 70.000.000 đồng/năm (Bảy mươi triệu đồng trên năm).

2. Hình thức nộp tiền thuê đất mặt nước vào Ngân sách Nhà nước: Nộp tiền thuê đất mặt nước hàng năm, thời điểm tính tiền thuê đất mặt nước kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá của UBND tỉnh Thưà Thiên Huế.

3. Về ổn định đơn giá thuê đất có mặt nước: Đơn giá trúng đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước được ổn định trong 10 năm đầu; hết thời gian ổn định thì thực hiện điều chỉnh đơn giá thuê đất theo quy định chung của Nhà nước.

4. Cơ quan có tài sản: Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế.

5. Hồ sơ pháp lý liên quan đến tài sản: Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 03/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Phương đấu giá cho thuê quyền sử dụng đất có mặt nước để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang; Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc bổ sung danh mục và công bố thông tin Dự án bến thuyền du lịch kết hợp dịch vụ tại số 05 Lê Lợi, thành phố Huế và Dự án đầu tư xây dựng bến thuyền du lịch trên sông Hương tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, huyện Phú Vang; Quyết định số 1278/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc quy định về đơn giá khởi điểm để đấu giá quyền thuê đất có mặt nước tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang; Thông báo số 285/TB-PTQĐ ngày 05 tháng 6 năm 2020 của Trung tâm Phát triển quỹ đất – Sở Tài nguyên và Môi trường.

III. Thời hạn, địa điểm xem tài sản, bán hồ sơ, tiền mua hồ sơ, tiền đặt trước; bước giá; đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

1. Thời hạn, địa điểm xem tài sản: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến trước 17 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại số 243 Nguyễn Sinh Cung, xã Phú Thượng, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế, liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường để được hướng dẫn.

2. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản cho đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đầu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế.

3. Thời hạn, địa điểm đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Trong giờ hành chính từ ngày niêm yết đấu giá tài sản đến 17 giờ 00 ngày 15 tháng 7 năm 2020 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Tiền bán hồ sơ tham gia đấu giá: 1.000.000 đồng/hồ sơ (một triệu đồng trên hồ sơ).

5. Tiền đặt trước: 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng chuyển khoản hoặc tiền mặt vào tài khoản của Trung tâm từ ngày 22/6/2020 đến ngày trước 17 giờ 00 ngày 24/6/2020 vào số tài khoản 1005002358 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - Hà Nội (SHB) Chi nhánh Huế. Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước trước thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá là tự nguyện và tự chịu trách nhiệm về khoản tiền đã nộp. Tiền đặt trước được xác định theo giấy của Ngân hàng, được xác nhận có trong tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế và người tham gia đấu giá phải nộp giấy nộp tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế chậm nhất đến 17 giờ 00 ngày 17/7/2020.

6. Bước giá: 3.000.000,0 đồng (Ba triệu đồng), tính cho một vòng đấu kể từ vòng đấu thứ 2 trở đi.

7. Người được tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất mặt nước theo quy định tại Điều 56 của Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất mặt nước theo đúng mục đích sử dụng đất mặt nước cho thuê, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án đã được quy định, đúng các tiêu chí kêu gọi đầu tư khác, đúng các quy định khác của Luật Đất đai 2013 và cam kết thực hiện Dự án đầu tư theo quy hoạch, theo thời gian và tổng mức đầu tư Dự án.

8. Điều kiện được tham gia đấu giá: Các đối tượng quy định tại điểm 7, thông báo này được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau:

a. Có Đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu quy định; chấp nhận giá khởi điểm và Phương án đấu giá đã được phê duyệt, cam kết sử dụng đất đúng mục đích thuê đất, đúng quy hoạch, đúng thời gian đầu tư và tổng mức đầu tư Dự án và các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật Đầu tư 2014, thực hiện xây dựng đúng hồ sơ thiết kế được phê duyệt và theo Giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp, đảm bảo chất lượng công trình và thời gian thực hiện Dự án đầu tư.

b. Có Báo cáo tổng quát Dự án đầu tư phù hợp với các thông số quy hoạch và đảm bảo các yêu cầu theo Phương án đấu giá, thể hiện tính khả thi, hiệu quả kinh tế - xã hội đáp ứng các tiêu chí theo Quyết định số 2357/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

c. Có cam kết thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện Dự án sau khi trúng đấu giá theo quy định của pháp luật về đầu tư.

d. Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo quy mô được quy định không quá 30 tháng kể từ ngày bàn giao đất.

đ. Có cam kết tổng mức đầu tư thực hiện Dự án tối thiểu 20 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất mặt nước và tiền đầu tư xây dựng tuyến đường quy hoạch 8m dọc sông Hương), trong đó:

Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu để thực hiện Dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư của Dự án tức là tối thiểu 04 tỷ đồng trên cơ sở báo cáo giải trình năng lực tài chính của Nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của Nhà đầu tư hoặc Báo cáo tài chính có kiểm toán 02 năm gần nhất đối với nhà đầu tư thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập); trường hợp Nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) thì vốn thuộc sở hữu được chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền đến thời điểm báo cáo; đối với Nhà đầu tư là cá nhân thì có các giấy tờ chứng minh vốn bằng tiền mặt, vốn tiền gửi ngân hàng,... thuộc sở hữu của mình để thực hiện Dự án.

Nhà đầu tư có văn bản chứng minh nguồn vốn sở hữu nói trên chưa được sử dụng cho các dự án khác để chứng minh năng lực tài chính. Trường hợp tại cùng một thời điểm, Nhà đầu tư tham gia nhiều Dự án thì phải đảm bảo tổng số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ vốn chủ sở hữu của tất cả các Dự án theo quy định.

e. Có cam kết của tổ chức tài chính về việc cho vay vốn để thực hiện Dự án đầu tư đối với phần vốn còn lại ngoài vốn chủ sở hữu của Nhà đầu tư.

f. Không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, cụ thể có xác nhận về việc sử dụng đất đai trên địa bàn của Sở Tài nguyên và Môi trường (đối với tổ chức đăng ký đấu giá) hoặc của Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Huế (đối với hộ gia đình, cá nhân đăng ký đấu giá), đối với các dự án thuộc địa phương khác và tình trạng sử dụng đất đai được xác định thông qua trích xuất kết quả trên trang thông tin điện tử của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai.

g. Năng lực, kinh nghiệm đầu tư:

- Nhà đầu tư (bao gồm cả Nhà đầu tư mới thành lập có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần, thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc chủ sở hữu có phần vốn góp chiếm tối thiểu trên 50% vốn chủ sở hữu) đáp ứng ít nhất một trong hai điều kiện sau:

+ Đã đầu tư hoàn thành đưa vào sử dụng tối thiểu 01 dự án xây dựng bến thuyền du lịch có tổng vốn đầu tư tối thiểu 20 tỷ đồng.

+ Đã đầu tư hoàn thành tối thiểu 01 dự án dịch vụ vận tải du lịch đường thủy và tối thiểu 01 dự án đầu tư công trình hạ tầng có tổng vốn đầu tư tối thiểu 20 tỷ đồng.

- Đối với các nhà đầu tư đã đầu tư trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 01 dự án trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ, phải hoàn thành đúng tiến độ dự án như cam kết với tỉnh hoặc đã đưa vào khai thác sử dụng đúng cam kết với tỉnh thì mới đảm bảo đủ điều kiện tham gia đấu giá (trừ các trường hợp chậm tiến độ vì lý do bồi thường giải phóng mặt bằng hoặc các lý do bất khả kháng theo quy định).

Các điều kiện được tham gia đấu giá được thẩm định trước khi tổ chức đấu giá theo quy định và thông báo cho Nhà đầu tư đăng ký đấu giá được biết.

9. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản theo đúng thời gian quy định. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá.

IV. Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá, hình thức, phương thức đấu giá:

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: 08 giờ 30’ ngày 18/7/2020, tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 Nguyễn Văn Linh, phường An Hòa, thành phố Huế.

2. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, Phương thức trả giá lên.

  Tổ chức kinh tế có nhu cầu tham gia đấu giá cơ sở nhà đất trên liên hệ tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế, 17 đường Nguyễn Văn Linh, phường An Hoà, thành phố Huế; điện thoại: 0234.3501567, website: daugiatthue.com hoặc Trung tâm Phát triển quỹ đất - Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ 24 Lê Lợi, thành phố Huế, điện thoại: 0234.3898924 – 0234.3898925, website: batdongsan.thuathienhue.gov.vn./.