(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Công Lập thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ủy quyền như sau:

- Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, KDC Hiệp Thành 3, khu 7, P. Hiệp Thành, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương (gọi tắt: Công ty Công Lập).

- Người có Tài sản đấu giá: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 56 Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương.

- Tài sản đấu giá là: Xe ô tô đã qua sử dụng, Biển số 61F-1558, loại phương tiện: Ô tô khách; Nhãn hiệu: TOYOTA; Số loại: HIACE RZH115L-BRMRE; Số máy: 2RZ-2966582; Số khung: RZH115-3000397; Năm sản xuất: 2003 tại Việt Nam. Tài sản trên được để tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; Địa chỉ: 56 Bạch Đằng, phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. (lần 2).

*Giá khởi điểm: 53.000.000 đồng (Năm mươi ba triệu đồng). Người mua trúng đấu giá chịu nộp tất cả các khoản thuế, phí, lệ phí cũng như phí lưu hành đường bộ, phí đăng ký, phí đăng kiểm, di dời ...

- Giấy tờ về quyền sở hữu, quyền sử dụng đối với tài sản đấu giá:

+ Quyết định số 03/QĐ-C3 ngày 23/02/2021 của Cục Kế hoạch – Tài chính Viện kiểm sát nhân dân tối cao về việc thanh lý xe ô tô biển đăng ký 61F-1558 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;

+ Căn cứ Chứng thư thẩm định giá số 021/2021/BDV-CT ngày 26/3/2021 của Công ty cổ phần thẩm định giá Bình Dương;

+ Quyết định số 05/QĐ-VKS ngày 01/4/2021của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc phê duyệt giá khởi điểm của tài sản bán đấu giá;

+ Thông báo số 01/TB-VKS ngày 08/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

+ Quyết định số 10/QĐ-VKS ngày 20/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc lựa chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

+ Công văn số 17/VKS-VP ngày 25/5/2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc đề nghị tiếp tục bán đấu giá tài sản;

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: ngày 14/6/2021 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi tài sản tọa lạc;

- Thời gian địa điểm xem giấy tờ quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản: ngày 14/6/2021 và đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Công Lập;

- Thời gian, địa điểm bán và nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: kể từ ngày niêm yết thông báo đấu giá đến 16 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập (Nộp trực tiếp);

- Hình thức, phương thức đấu giá: đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu kín gián tiếp ngay khi đăng ký tham gia đấu giá, theo phương thức trả giá lên trên cơ sở từ giá khởi điểm;

- Điều kiện và Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty Công Lập hoặc có ủy quyền (Trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ.

- Tiền đặt trước khi tham gia đấu giá: 20% so với giá khởi điểm;

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: ngày 18/6/2021, dự kiến vào lúc: 08 giờ 00 phút tại: Công ty Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

- Mọi chi tiết xin liên hệ: Công ty Đấu giá Hợp danh Công Lập; địa chỉ: số 29, đường số 8, Khu dân cư Hiệp Thành 3, Khu 7, phường Hiệp Thành, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Điện thoại/Fax: 0274-3818801; 0989.724.725(Thanh).