(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đại Thành Công Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12 ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2021, đấu giá xe ô tô tải Đô Thành tại TP.HCM ảnh 1