(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP. Hải Phòng (thuộc Sở Tư pháp TP. Hải Phòng) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Quận ủy Hải An ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, nguồn gốc, đặc điểm chi tiết tài sản:

1.1. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô Mazda 626, 05 chỗ ngồi, biển kiểm soát 16A - 1888, màu đen, số khung: GF22S1MH001713, số máy: FS478076 do Việt Nam sản xuất năm 2003, Đăng ký xe ô tô mang BKS: 16A-1888 số A 0004607 do Công an Hải Phòng cấp ngày 08/9/2003, năm đưa vào sử dụng: 2003, đã sử dụng 18 năm, giá trị: Chất lượng còn lại của xe ô tô khoảng: 30%

1.2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản được đấu giá để thực hiện Quyết định số 207/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố về việc thanh lý xe ô tô do Quận ủy Hải An quản lý.

1.3. Đặc điểm chi tiết, hiện trạng của tài sản được thể hiện tại: Chứng thư giám định số 031/MH/052020 cấp ngày 04/5/2020 của Công ty cổ phần giám định và tư vấn kỹ thuật Minh Huy; Chứng thư thẩm định giá số 1542/Cth-VCHP ngày 15/5/2020 của Công ty cổ phần Tư vấn thẩm định giá VCHP.

1.4. Đơn vị có tài sản đấu giá: Quận ủy Hải An; Địa chỉ: Lô 12 đường Lê Hồng Phong, phường Đằng Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng.

2. Giá khởi điểm của tài sản, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 95.000.000 đồng

(Chín mươi lăm triệu đồng).

Giá bán trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí.

Nghĩa vụ nộp các loại thuế, phí, lệ phí liên quan do người mua được tài sản đấu giá thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Tiền đặt trước: 19.000.000 đồng (Mười chín triệu đồng).

- Tiền bán hồ sơ: 150.000 đồng (Một trăm năm mươi nghìn đồng).

3. Thời gian, địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước, tổ chức đấu giá tài sản:

- Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

- Thời gian cho tham khảo, bán, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, nộp phiếu trả giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 07/6 đến ngày 15/6/2021.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản (trong giờ hành chính): Ngày 10/6 và ngày 11/6/2021 tại Quận ủy Hải An.

- Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 15/6 đến ngày 17/6/2021.

- Thời gian tổ chức cuộc đấu giá: Từ 08 giờ 30 ngày 18/6/2021.

- Địa điểm tham khảo, mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và tổ chức cuộc đấu giá: Tại Trung tâm DV đấu giá tài sản TP Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng.

4. Đối tượng tham gia đấu giá, Điều kiện tham gia đấu giá:

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá:

- Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu, có khả năng tài chính.

- Những đối tượng không được tham gia đấu giá (Theo quy định tại Luật Đấu giá).

4.2. Điều kiện tham gia đấu giá:

- Người tham gia đấu giá phải có đủ các điều kiện sau:

+ Có đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá;

+ Có Giấy chứng minh nhân dân/ thẻ căn cước;

+ Có Đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức, doanh nghiệp);

+ Cam kết thực hiện đầy đủ những quy định của Quy chế cuộc đấu giá tài sản nêu trên; Cam kết thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước theo quy định của pháp luật sau khi mua được tài sản.

+ Nộp khoản tiền đặt trước trong thời hạn quy định.

- Người tham gia đấu giá có thể uỷ quyền cho người khác tham gia đấu giá có văn bản uỷ quyền hợp pháp).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

Mọi chi tiết, xin liên hệ: Trung tâm DV đấu giá tài sản TP. Hải Phòng; Số 112 Lê Duẩn, Kiến An, Hải Phòng. Điện thoại: 02253.678680.