(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu thông báo đấu giá tài sản lần 3 vào ngày 18/6/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn ủy quyền như sau:

1.Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Năm Châu, số 76 Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Tp Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hoá.

2. Bên có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

3. Thông tin về tài sản đấu giá:

3.1. Tài sản đấu giá: Là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 87, tờ bản đồ số 84, bản đồ địa chính xã Hải Thượng (nay là phường Hải Thượng) đo vẽ năm 2011, địa chỉ thửa đất tại tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa có diện tích là 368,1m2 (Mục đích sử dụng: Đất ở 40m2, Đất vườn 328,1m2), mang tên ông Lương Hữu Khoa và bà Bùi Thị Lân.

-Vị trí tiếp giáp:

+ Phía Bắc giáp đất lưu không đường 513 dài 9,44m;

+ Phía Nam giáp thử đất số 107 của hộ bà Phạm Thị Dung dài 6,75m+5,79m;

+ Phía Đông giáp thửa đất số 76,84 của hộ ông Cao Hữu An, Lương Hữu Cường dài 25,5m + 7,84m;

+ Phía Tây giáp thửa đất số 88 hộ bà Lương Thị Loan dài 4,3m + 28,88m.

- Tài sản gắn liền trên đất gồm:

+ Nhà 02 tầng: Mái bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 56,5m2, diện tích sử dụng 113m2;

+ Bán bình: Tường xây gạch, mái lợp tôn, diện tích 63m2;

+ Bán bình: Tường xây gạch, mái lợp tôn, diện tích 44m2;

+ Nhà bếp: Tường xây gạch mái bê tông cốt thép, diện tích xây dựng 25,2m2;

+ Mái tôn: Diện tích 38,4m2;

+ Nhà tắm, nhà vệ sinh: Tường xây gạch, mái bê tông cốt thép, diện tích 6,3m2;

+ Chuồng trại: Tường xây gạch, Mái Broximang, diện tích 11,6m2;

+ Tường rào: Tường xây gạch không nung, diện tích 26m2.

Tình trạng pháp lý của tài sản: Tài sản kê biên bảo đảm thi hành án của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa kèm theo Biên bản ngày 22/01/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn về việc kê biên, xử lý tài sản.

3.2. Giá khởi điểm để tổ chức đấu giá:

Giá khởi điểm: 1.114.560.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ, một trăm mười bốn triệu năm trăm sáu mươi nghìn đồng).

Đơn giá trên chưa bao gồm thuế thu nhập cá nhân, Thuế sử dụng đất (nếu có) phí, lệ phí, phí công chứng. Khách hàng trúng đấu giá phải nộp các khoản thuế, phí, lệ phí theo quy định. Trường hợp tài sản đấu giá thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng (VAT) thì khách hàng trúng đấu giá phải chịu khoản thuế giá trị gia tăng.

Bước giá: là phần cộng thêm để xác định giá trả tối thiểu hợp lệ của vòng đấu bổ sung. Áp dụng trong trường hợp sau khi công bố kết quả kiểm phiếu có từ hai người trở lên cùng trả mức giá cao nhất, hợp lệ. Đấu giá viên tổ chức vòng đấu bổ sung cho những khách hàng có giá bằng nhau theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp 01 vòng tại buổi công bố giá. Bước giá quy định là 1% mức giá trả cao nhất bằng nhau.

3.3. Tiền mua hồ sơ và tiền đặt trước tham gia đấu giá:

- Tiền mua hồ sơ: 500.000 đồng/1bộ hồ sơ (Năm trăm nghìn đồng trên một bộ hồ sơ).

- Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng/01 hồ sơ (Hai trăm triệu đồng trên một hồ sơ).

4. Đối tượng, thành phần, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

4.1. Đối tượng tham gia đấu giá: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực đăng ký tham gia đấu giá theo đúng quy định của pháp luật.

4.2. Thành phần hồ sơ tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá; Phiếu trả giá;

- Đơn cam kết về việc đã kiểm tra tình trạng của tài sản;

- CMND/CCCD, sổ hộ khẩu (đối với cá nhân);

- Đăng ký kinh doanh; quyết định thành lập, CMND/CCCD người đại diện (đối với tổ chức).

Khách hàng tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mặt mình tham gia đấu giá (Văn bản ủy quyền phải được công chứng tại tổ chức hành nghề công chứng theo quy định của Pháp luật).

4.3. Điều kiện được tham gia đấu giá:

a) Thuộc các đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định.

b) Phải nộp đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá và đảm bảo các nội dung quy định.

c) Hồ sơ phải đủ điều kiện theo quy định.

d) Nộp đủ tiền theo quy định.

đ) Chứng minh là chủ thể đăng ký tham gia đấu giá. Đối với trường hợp người đăng ký không thể tham gia đấu giá được thì có thể uỷ quyền, việc uỷ quyền phải đảm bảo theo quy định của Pháp luật.

5. Hình thức, phương thức đấu giá, cách thức trả giá hợp lệ:

5.1. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu gián tiếp. Khách hàng ghi đầy đủ thông tin vào phiếu trả giá bỏ vào phong bì (Phiếu trả giá của người tham gia đấu giá phải được bọc bằng giấy đảm bảo tính bảo mật, bỏ phong bì có chữ ký của người trả giá tại các mép của phong bì đựng phiếu trả giá) và nộp kèm hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá. Tại buổi công bố giá, Đấu giá viên cho khách hàng kiểm tra tình trạng nghiêm phong của phong bì đựng phiếu trả giá, tiến hành bóc, kiểm phiếu và công bố kết quả đấu giá.

5.2. Phương thức đấu giá: Trả giá lên.

5.3. Cách thức trả giá hợp lệ: Giá trả hợp lệ là giá trả tối thiểu bằng giá khởi điểm quy định nêu trên.

6. Thời gian, địa điểm tổ chức thực hiện việc đấu giá:

6.1. Thời gian xem tài sản, giấy tờ về tài sản: Từ ngày 02/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021. (giờ hành chính)

Địa điểm xem tài sản: tổ dân phố Nam Hải, phường Hải Thượng, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6.2. Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ và tiếp nhận hồ sơ, nộp phiếu trả giá: Từ ngày 02/6/2021 đến hết ngày 15/6/2021 (giờ hành chính) tại trụ sở Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu và chi cục thi hành án dân sự thị xã Nghi Sơn.

6.3. Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/6/2021 đến hết ngày 17/6/2021.

Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu, Số tài khoản 116000081575 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam - CN tỉnh Thanh Hóa;

Nội dung nộp tiền:[Họ tên người đấu giá]_ nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản QSDĐ mang tên ông Lương Hữu Khoa và bà Bùi Thị Lân.

6.4. Thời gian tổ chức đấu giá: 08h00 ngày 18/6/2021 tại Công ty đấu giá Hợp danh Năm Châu.

Quý khách có nhu cầu xin liên hệ: Công ty đấu giá hợp danh Năm Châu - địa chỉ: 76 Triệu Quốc Đạt, TP.Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Điện thoại: 032.986.9890.