(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thuộc Sở Tư pháp; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 544, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất đối với 10 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới tại phường Chánh Lộ và phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, cụ thể:

1. Ký hiệu lô đất, diện tích, giá khởi điểm, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước và bước giá của từng lô đất đưa ra đấu giá, như sau:

Ngày 18/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1

Giá khởi điểm của từng lô đất chưa bao gồm lệ phí trước bạ theo giá trúng đấu giá và phí, lệ phí cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định và các khoản phí, lệ phí khác (nếu có).

2. Thời hạn, địa điểm xem thực tế, thực địa các lô đất: Từ ngày 10/6/2021 đến ngày 11/6/2021 (trong giờ hành chính) tại thực địa 10 lô đất thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới tại phường Chánh Lộ và phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi không chịu trách nhiệm đối với trường hợp người tham gia đấu giá tài sản không xem thực tế, thực địa và hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản mà vẫn đăng ký, nộp tiền tham gia đấu giá tài sản.

3. Thời gian, địa điểm bán và mua hồ sơ tham gia đấu giá:

- Tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính).

- Tại Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi: Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 04/6/2021(trong giờ hành chính).

- Tại UBND phường Nghĩa Lộ: Từ 07 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút, ngày 04/6/2021(trong giờ hành chính).

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Sau khi nhận hồ sơ tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi:

- Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết việc đấu giá tài sản đến 11 giờ 00 phút, ngày 15/6/2021 (trong giờ hành chính) tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi.

- Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân có đủ điều kiện theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Luật Đấu giá tài sản năm 2016 có nhu cầu tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm, gồm: 02 Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản/01 lô; 02 bản sao Sổ Hộ khẩu, 02 Giấy Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân, 02 Giấy Chứng nhận kết hôn (nếu là vợ chồng đăng ký) có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu; Văn bản ủy quyền (nếu có).

5. Thời gian, địa điểm và phương thức nộp tiền đặt trước:

- Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/6/2021 đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/6/2021 (trong giờ hành chính).

- Phương thức nộp tiền đặt trước: Chuyển/nộp vào tài khoản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi số: 573.1000.125.9999 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Dung Quất.

Trường hợp người tham gia đấu giá chuyển khoản số tiền đặt trước thì số tiền này phải đảm bảo được chuyển vào số tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi đến 11 giờ 00 phút, ngày 16/6/2021. Nếu quá thời hạn trên, số tiền đặt trước của người tham gia đấu giá chưa vào tài khoản của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi thì xem như người tham gia đấu giá chưa nộp tiền đặt trước và không đủ điều kiện tham gia đấu giá.

* Ghi chú: Ngay sau khi nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, người tham gia đấu giá phải cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi để phát hành Giấy mời tham gia cuộc đấu giá và hoàn tất thủ tục trước khi đấu giá. Trường hợp người tham gia đấu giá tài sản không cung cấp chứng từ nộp tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi trong thời hạn nêu trên thì Trung tâm không phát hành Giấy mời và mọi khiếu nại về sau Trung tâm không chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết.

6. Thời gian, địa điểm hoàn trả tiền đặt trước:

- Thời gian hoàn trả tiền đặt trước: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi có trách nhiệm hoàn trả lại tiền đặt trước cho người tham gia đấu giá không trúng đấu giá từ ngày 22/6/2021 đến ngày 23/6/2021.

- Địa điểm hoàn trả tiền đặt trước: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam; địa chỉ: Số 191-193, đường Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (khi đi nhận tiền đặt trước phải mang theo CMND/CCCD bản gốc và chứng từ nộp tiền). Những người không trúng đấu giá có nhu cầu nhận lại tiền đặt trước bằng chuyển khoản thì phải chịu lệ phí chuyển khoản, chuyển tiền theo quy định của Ngân hàng (nếu có) và có Giấy đề nghị chuyển tiền vào tài khoản ghi rõ tên chủ tài khoản (tên chủ tài khoản là tên của người đăng ký tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá), số tài khoản, ký ghi rõ họ tên của đề nghị chuyển khoản.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 18/6/2021 tại Hội trường Trung tâm.

8. Hình thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá.

9. Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu và muốn biết cụ thể, chi tiết liên hệ trực tiếp tại các địa chỉ:

- Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 544, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.3835882, 3835838.

- Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi; địa chỉ: Số 15, đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi (đối diện UBND phường Nghĩa Chánh; địa chỉ: Đường Nguyễn Du, thành phố Quảng Ngãi); điện thoại: 0255.3828925, 3837018, 3837015, 3837266./.