(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phú Thọ thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao ủy quyền như sau:

Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ (Địa chỉ: Số 36, Kim Đồng, Gia Cẩm, Việt Trì, Phú Thọ)

1. Đơn vị có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao (Địa chỉ: TT Lâm Thao, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ).

2. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền bán hồ sơ đấu giá:

2.1/ Quyền sử dụng diện tích đất trên thực tế 350,9m2, (trong đó: đất ở 100m2, đất vườn 250,9m2); vị trí được xác định tại thửa số 237, tờ bản đồ số 16, Khu Trung Thanh, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số BM 455727 cấp ngày 8/7/2013;

Tài sản trên đất: ngôi nhà xây (3) ba tầng, mái bằng bê tông cốt thép, và lợp ngói chống nóng.

Giá khởi điểm: 1.822.500.000,đ (Một tỷ, tám trăm hai mươi hai triệu, năm trăm nghìn đồng)

Tiền đặt trước: 200.000.000,đ (Hai trăm triệu đồng)

Tiền bán hồ sơ: 500.000,0đ (Năm trăm nghìn đồng)

2.2/ Quyền sử dụng diện tích đất trên thực tế 527,6m2, (trong đó: đất ở 200m2, đất vườn 327,6m2); vị trí được xác định tại thửa số 06, tờ bản đồ số 15, Khu Trung Thanh, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số CL 959306 cấp ngày 8/11/2017;

Tại thời điểm kê biên, thửa đất trên trồng cây thời vụ (cây Chuối).

Giá khởi điểm: 648.000.000,đ (Sáu trăm bốn mươi tám triệu đồng)

Tiền đặt trước: 70.000.000,đ (Bảy mươi triệu đồng)

Tiền bán hồ sơ: 500.000,0đ (Năm trăm nghìn đồng)

2.3/ Quyền sử dụng diện tích đất trên thực tế 135m2, (đất ở 135m2); vị trí được xác định tại thửa số 397, tờ bản đồ số 22, Khu Hồ Lạng Thị, xã Phùng Nguyên, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ; đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng số CK 038688 cấp ngày 20/10/2017;

Tại thời điểm kê biên, thửa đất trên ngập nước, không có tài sản gì.

Giá khởi điểm: 324.000.000,đ (Ba trăm hai mươi tư triệu đồng);

Tiền đặt trước: 30.000.000,đ (Ba mươi triệu đồng)

Tiền bán hồ sơ: 200.000,0đ (Hai trăm nghìn đồng)

* Khách hàng trúng đấu giá tự liên hệ cơ quan có thẩm quyền thực hiện việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng theo quy định và chịu mọi loại thuế, phí, lệ phí phát sinh (Nếu có)

4. Thời gian, địa điểm bán và tiếp nhận hồ sơ đấu giá: Từ ngày 28/05/2021 đến 16h00 ngày 16/06/2021 tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 03/06/2021 và ngày 04/06/2021 tại địa chỉ tài sản đấu giá. Khách hàng liên hệ Công ty đăng ký đi xem thực trạng tài sản (nếu có nhu cầu) hoặc khách hàng tự đi xem theo hồ sơ tài sản được cung cấp trong hồ sơ đấu giá

6. Thời gian, phương thức nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/06/2021 đến 17h00 ngày 17/06/2021 nộp tiền vào tài khoản 42110000333388 tại BIDV Phú Thọ của Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 28/05/2021 đến 16h00 ngày 16/06/2021 các khách hàng đủ điều kiện theo Điều 38 Luật Đấu giá Tài sản, đã đi xem tài sản, nộp tiền đặt trước, nộp hồ sơ đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá: Vào 08h30’ ngày 18/06/2021 tại Nhà văn hóa khu Châu Phong (khu 9), phường Gia Cẩm, TP.Việt Trì.

9. Hình thức đấu giá: Bằng bỏ phiếu kín trực tiếp (tối đa 30 vòng) tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên.

10. Trước khi mở cuộc bán đấu giá 01 ngày làm việc, người phải thi hành án có quyền nhận lại tài sản nếu nộp đủ tiền thi hành án và thanh toán các chi phí thực tế, hợp lý đã phát sinh từ việc cưỡng chế thi hành án, tổ chức bán đấu giá.

Người phải thi hành án có trách nhiệm hoàn trả phí tổn thực tế, hợp lý cho người đăng ký mua tài sản. Mức phí tổn do các bên thoả thuận; nếu không thoả thuận được thì yêu cầu Toà án giải quyết.

Mọi chi tiết liên hệ: (Trong giờ hành chính).

- Công ty đấu giá Hợp danh Phú Thọ - ĐT: 02103.842.215.

- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Thao – ĐT: