(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Agribank Chi nhánh Nhà Bè và Agribank AMC LTD ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM ảnh 1