(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Minh Pháp thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2021 do Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2021, đấu giá 4 xe ô tô tại TP.HCM ảnh 1