(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm, thủy sản Quảng Bình ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm, thủy sản Quảng Bình. Địa chỉ: Số 66 Lê Lợi, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Tài sản đấu giá: 01 xe ô tô đã qua sử dụng nhãn hiệu Toyota Landcruiser; sơn màu xanh mê tan; loại xe: du lịch; 07 chỗ ngồi, sản xuất năm 1993; số máy: 0093317; số khung: 0053900; biển kiểm soát: 73B-0081. Tên đăng ký: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Bình.

Giá khởi điểm: 55.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi lăm triệu đồng) (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm thuế, phí trước bạ và các khoản chi phí khác liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, ...do bên mua chịu).

  Nơi có tài sản: Trung tâm Quy hoạch thiết kế nông, lâm, thủy sản Quảng Bình.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp theo phương thức trả giá lên.

5. Tiền đặt trước: Nộp 11.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười một triệu đồng)/hồ sơ đăng ký.

6. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi nghìn đồng)/hồ sơ đăng ký

7. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản; thực hiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá theo quy định; Có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; Không thuộc các đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản.

- Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình trong thời gian thông báo.

8. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 11/6/2020 đến 16h30’ ngày 15/6/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/6/2020 đến 16h30’ ngày 15/6/2020.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 11/6/2020 đến 16h30’ ngày 15/6/2020

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc)

- Thời gian tổ chức buổi công bố kết quả trả giá vào lúc 08h00’ ngày 18/6/2020.

Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232 3856585, website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.