(BĐT) - Công ty ty Đấu giá Hợp danh Đông Á thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Học viện Ngoại giao ủy quyền như sau:

Công ty tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á, địa chỉ: Biệt thự B36 ngõ 74 Nguyễn Thị Định, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Đơn vị có tài sản đấu giá: Học viện Ngoại giao. Địa chỉ: 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Tài sản bán đấu giá: 01 xe ô tô khách; Nhãn hiệu DAEWOO; Màu sơn: Trắng; Số loại: BS 090, BKS: 80B-2633; Số máy: 46105225BL; Số khung: AD2V000056; Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số: 0001038 do Phòng CSGT Công an TP. Hà Nội cấp ngày 19/6/2002 đứng tên Học viện quan hệ Quốc tế.

- Giá khởi điểm của tài sản: 52.000.000 đồng (Năm mươi hai triệu đồng chẵn). Giá trên chưa bao gồm thuế, phí, lệ phí liên quan đến việc bán đấu giá tài sản,

- Tiền đặt trước tham gia đấu giá: 10.400.000 đồng /01 đơn tham gia (Mười triệu, bốn trăm nghìn đồng).

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/1 bộ hồ sơ (Bằng chữ:   Một trăm năm mươi nghìn đồng).

- Bước giá: 2.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai triệu đồng chẵn).

- Thời gian đăng báo: ngày 05/06/2020 và ngày 09/06/2020.

- Thời gian bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ 08h00’ ngày 05/06/2020 đến - ết 17h00’ ngày 15/06/2020 (trong giờ hành chính).

- Thời gian xem tài sản: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 10/06/2020 và ngày 11/06/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 15/06/2020 (Trong giờ hành chính).

- Thời gian nộp phiếu trả giá: Từ 08h00’ đến 17h00’ ngày 15/06/2020 (Sau khi người tham gia đấu giá đã nộp đủ hồ sơ theo quy định).

- Thời gian xét điều kiện: ngày 17/06/2020.

- Thời gian công bố giá: Ngày 18/06/2020.

- Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên.

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc các trường hợp cấm tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá năm 2016 và nộp hồ sơ, tiền đặt trước đến Công ty đấu giá hợp danh Đông Á theo đúng thời gian quy định.

- Địa điểm tham khảo hồ sơ, bán hồ sơ tham dự đấu giá, nộp hồ sơ và nộp phiếu trả giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Việt Nam.

- Địa điểm xem tài sản: Học viện Ngoại giao, số 69 Chùa Láng, Láng Thượng, Đống Đa, Hà Nội.

- Địa điểm tổ chức công bố giá: Công ty ty Đấu giá Hợp danh Đông Á; Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

Thông tin liên hệ:

Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Á

- Địa chỉ: Biệt thự B36, Ngõ 74 Nguyễn Thị Định, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Điện thoại: 024.625.44211.