(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá: 2.231 (hai nghìn hai trăm ba mươi mốt) thùng bỉm trẻ em (Chi tiết như trong hồ sơ mời đấu giá).

- Nguồn gốc tài sản: Tài sản là tang vật, phương tiện vi phạm hành chính theo quyết định xử phạt phương tiện vi phạm hành chính số 895/QĐ-XPVPHC ngày 29/4/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ. 

* Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ (Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ):

2. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 200.790.000 đồng (Hai trăm triệu bảy trăm chín mươi nghìn đồng). Giá trên không bao gồm thuế, phí và lệ phí liên quan đến chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản.

- Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng;

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/ hồ sơ.

3. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Ngày 15 và 16/6/2020 tại Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ.

4. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ: Từ ngày 01/6/2020 cho đến hết 10h00’ ngày 15/6/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

5. Nộp tiền đặt trước:

- Khách hàng nộp tiền đặt trước vào ngày 15; 16; 17/6/2020 theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản số: 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – CN Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện cách thức đăng ký đấu giá:

- Từ ngày 01/6/2020 đến hết 11h00’ ngày 17/6/2020 tại Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh.

- Điều kiện: Tổ chức, cá nhân đăng ký đấu giá đủ điều kiện theo Điều 38, Luật Đấu giá tài sản và thông qua việc nộp hồ sơ, tiền đặt trước hợp lệ theo quy định.

7. Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá: Vào hồi 09h00’ ngày 18/6/2020 tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ. (Địa chỉ: Đường Trần Phú, phường Tân dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ).

- Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp, theo phương thức trả giá lên.

Mọi chi tiết xin liên hệ (Trong giờ hành chính):

- Công ty đấu giá hợp danh Việt Linh - Đ/c: Số 2412, đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ - ĐT: 02103 898 179.