(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Thọ thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Trung tâm phát triển quỹ đất ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản - Sở Tư pháp Phú Thọ. Địa chỉ: Tầng 1, Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3844 209.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất. Địa chỉ: Đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 02103.812680

3. Tài sản đấu giá, nơi có tài sản, tiền hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

Quyền sử dụng 27 ô đất ở tại khu tái định cư Đồng Mạ, khu 3, phường Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Diện tích, giá khởi điểm, bước giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá của tài sản đấu giá cụ thể như sau: 

Ngày 18/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 1
Ngày 18/6/2020, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ ảnh 2

* Nguồn gốc và tình trạng pháp lý của các ô đất đấu giá: Đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện thu hồi, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chuyển mục đích sử dụng thành đất ở, giao cho Trung tâm phát triển quỹ đất quản lý.

4. Hình thức, phương thức đấu giá:

- Hình thức đấu giá: ĐẤU GIÁ BẰNG BỎ PHIẾU GIÁN TIẾP MỘT VÒNG DUY NHẤT.

- Phương thức đấu giá: phương thức trả giá lên.

- Số vòng bỏ phiếu: 1 vòng.

5. Bán hồ sơ tham gia đấu giá:

Từ ngày 29/5/2020 đến 17h00 phút ngày 15/6/2020, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp tỉnh Phú Thọ.

6. Xem tài sản đấu giá: Khách hàng liên hệ với Trung tâm để được hướng dẫn xem ô đất trên thực địa hoặc sơ đồ của ô đất trong hai ngày 08/6/2020 và ngày 09/6/2020.

7. Nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá và phiếu trả giá:

- Khách hàng NỘP HỒ SƠ, NỘP PHIẾU TRẢ GIÁ QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN bằng hình thức gửi “gửi bảo đảm” đến Trung dịch vụ đấu giá tài sản. Thời gian nhận từ ngày 29/5/2020 đến 17h00 phút ngày 15/6/2020. (Thời gian tính theo thời gian Trung tâm nhận được).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và pháp luật liên quan đăng ký tham gia đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định.

8. Nộp tiền đặt trước:

Khách hàng tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước vào tài khoản số: 180-01-01-100951-5 tại Ngân hàng hàng hải, Chi nhánh Phú Thọ. Đơn vị thụ hưởng: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản.

Thời gian nộp trong 03 ngày: 15/6/2020, 16/6/2020, 17/6/2020.

Ghi chú: Khách hàng có thể nộp hồ sơ trước và bổ sung phiếu nộp tiền sau; hoặc nộp đầy đủ cả hồ sơ và phiếu nộp tiền đặt trước (Nhưng phải nộp đầy đủ trước 17h00 phút ngày 17/6/2020).

9. Thời gian, địa điểm công bố kết quả đấu giá:

Bắt đầu từ 07h30 phút ngày 18/6/2020 tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố Việt Trì (Thuộc xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Gần khu liên hiệp thể thao Bảo Đà).

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, tầng 1 Sở Tư pháp, đường Nguyễn Tất Thành, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Điện thoại: 0210 3 844 209.

Hoặc: Trung tâm phát triển quỹ đất. Điện thoại: 02103.812680./.

Lưu ý: Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ làm việc hành chính.