(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Hưng Phát Hà Nội thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Trung tâm Y tế thị xã Quảng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 1
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 2
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 3
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 4
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 5
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 6
Ngày 18/6/2020, đấu giá máy móc thiết bị tại tỉnh Quảng Ninh ảnh 7