(BĐT) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) thông báo bán đấu giá cả lô 45.000.000 cổ phần Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng vào ngày 18/6/2020 do Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước sở hữu như sau:

Tên doanh nghiệp chào bán cạnh tranh: Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Địa chỉ: Thôn Đoan, xã Tam Hưng, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng

Vốn điều lệ: 5.000.000.000.000 đồng

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần

Giá khởi điểm: 26.000 đồng/cổ phần

Số lượng cổ phần đưa ra chào bán cạnh tranh:    45.000.000 cổ phần

Số cổ phần người nước ngoài được phép mua:     45.000.000 cổ phần

Thời gian nộp hồ sơ năng lực: Từ ngày 29/5/2020 đến 16h00 ngày 09/6/2020 tại Trụ sở chính SCIC

Thời gian và địa điểm đăng ký và nộp tiền đặt cọc:

 + Thời gian: Từ ngày 02/06/2020 đến 16h00 ngày 17/06/2020

+ Địa điểm: Tại các đại lý chào bán cạnh tranh

Thời gian và địa điểm nộp Phiếu tham dự chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: Chậm nhất 16 giờ 00 phút ngày 18/06/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian và địa điểm chào bán cạnh tranh:

+ Thời gian: 14h30 ngày 18/06/2020

+ Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: Muộn nhất ngày 24/06/2020