(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/6/2020 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ. Đ/c: Đường Trần Phú, phường Tân dân, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

2. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh. Đ/c: Số 2412, Đường Hùng Vương, phường Vân Cơ, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. ĐT: 02103 898 179.

3. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước: 2.231 thùng cát tông đựng bỉm trẻ em (chi tiết trong hồ sơ đấu giá). Giá khởi điểm: 200.790.000 đồng. Tiền đặt trước: 11.000.000 đồng.

4. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 01/06/2020 cho đến hết 11h00’, ngày 17/06/2020. Nộp tiền đặt trước ngày 15; 16; 17/06/2020 theo hình thức chuyển tiền vào tài khoản số 114000140906 tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Đền Hùng. Đơn vị thụ hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh và hoàn thiện thủ tục tại Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Linh.

5. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào hồi 09h00’, ngày 18/06/2020 tại trụ sở Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Phú Thọ.