(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2022 do Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn

Địa chỉ: 111A Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.22455120

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam – Chi nhánh Trung Tâm Sài Gòn

Địa chỉ: 28-30-32 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 17/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 05/05/2022 - 17:00 16/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức theo quy định, đăng ký tham gia đấu giá đến đúng thời gian, địa điểm bán hồ sơ, nhận đăng ký tham gia đấu giá theo như thông báo để mua hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá. Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 10:00 18/05/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn – 111A Tân Sơn Nhì, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Tp. HCM

Ngày 18/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh ảnh 2
Ngày 18/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh ảnh 3