(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2021 do Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình ủy quyền như sau:

Thực hiện Hợp đồng số 19/2021/HĐ-ĐG ngày 23/4/2021 giữa Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình và Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình về việc đấu giá tài sản thanh lý.

1. Đơn vị tổ chức đấu giá:

Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: Số 06, phố Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.Điện thoại: 02273.743199.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm, thời hạn phá dỡ tài sản:

* Tài sản đấu giá: Tài sản thanh lý là trụ sở làm việc và cổng dậu, tường hàng rào của trụ sở Đội quản lý thị trường số 1 và đội Quản lý thị trường số 6 thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh Thái Bình. Người trúng đấu giá chịu mọi loại thuế, phí và chi phí liên quan đến việc phá dỡ công trình, vận chuyển phế thải đi nơi khác và bàn giao mặt bằng sạch tới cos+0.0.

Danh mục đính kèm: Thaibinh-DMTS (1); Thaibinh-DMTS (2);

* Giá khởi điểm: 56.420.000 đồng (Năm mươi sáu triệu bốn trăm hai mươi nghìn đồng).

- Giá trúng đấu giá là giá trả cao nhất được ghi trong biên bản đấu giá theo quy định của pháp luật.

* Thời hạn phá dỡ tài sản: Trong vòng 45 ngày kể từ ngày bàn giao tài sản đấu giá.

Tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá cam kết hoàn tất việc phá dỡ tài sản đến hết móng thu hồi phá rỡ, thu dọn sạch, đảm bảo tuân thủ vệ sinh môi trường, an toàn trong thực hiện thu dọn phế thải vận chuyển đi nơi khác, bàn giao mặt bằng sạch tới cos+0.0

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá.

- Thời gian: Từ ngày 28/4/2021 đến 13/5/2021 (Giờ hành chính các ngày làm việc).

- Địa điểm: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

5. Đăng ký tham gia đấu giá:

* Đối tượng đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân có chức năng, kinh nghiệm phá dỡ các công trình theo quy định của pháp luật;

- Một tổ chức chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá.

* Điều kiện được tham gia đấu giá:

- Có đơn đề nghị tham gia đấu giá (theo mẫu đơn của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình phát hành);

- Có trách nhiệm làm thủ tục pháp lý liên quan đến việc thực hiện phá dỡ công trình (xin cấp phép phá dỡ công trình nếu có)

- Có trách nhiệm đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn cho người, thiết bị và công trình lân cận, chấp hành mọi quy định của cơ quan quản lý nhà nước, nếu vi phạm các quy định trên người trúng đấu giá phải bồi thường thiệt hại;

- Đã nộp đủ khoản tiền đặt trước theo quy định;

- Không thuộc các trường hợp không được đăng ký tham gia đấu giá theo quy định tại Khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14.

* Cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình.

* Hồ sơ đăng ký của các tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá:

- Một (01) bản chính Đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu có đóng dấu của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình). Tổ chức tham gia đấu giá phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, các thông tin yêu cầu trên mẫu đơn và ký tên đóng dấu (đúng quy định).

- Một (01) phô tô Giấy đăng ký kinh doanh có chức năng phá dỡ công trình (kèm bản chính để đối chiếu).

- Một (01) bản phô tô CMND/CCCD/HC của người đại diện theo pháp luật, người uỷ quyền (nếu có) của tổ chức (Phải xuất trình bản chính Giấy ủy quyền hợp lệ);

- Một (01) bản chính Giấy giới thiệu người đến nộp hồ sơ của tổ chức tham gia đấu giá (đối với trường hợp người nộp hồ sơ không phải là người đại diện theo pháp luật của tổ chức);

- Phiếu thu tiền mua hồ sơ đấu giá của tổ chức, cá nhân tham gia đấu giá;

- Giấy ủy quyền hợp lệ (nếu có).

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Cục Quản lý Thị trường tỉnh Thái Bình cho những người đăng ký tham gia đấu giá xem tài sản vào ngày 06/5/2021 và ngày 07/5/2021. Người đăng ký tham gia đấu giá không xem hoặc tự xem tài sản thì phải chịu trách nhiệm về chất lượng tình trạng tài sản khi trúng đấu giá.

7. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 150.000 đồng/hồ sơ (Một trăm năm mươi nghìn đồng một hồ sơ) theo Thông tư số 48/2017/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ Tài chính quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản.

8. Hình thức và phương thức đấu giá

-. Hình thức đấu giá: Bỏ phiếu trực tiếp một vòng tại cuộc đấu giá.

- Phương thức đấu giá: Đấu giá theo phương thức trả giá lên được thực hiện như sau:

- Những người tham gia đấu giá được phát một tờ phiếu trả giá, ghi giá muốn trả vào phiếu của mình. Hết thời gian ghi phiếu, Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá trả giá bỏ phiếu vào hòm phiếu, kiểm đếm số phiếu phát ra và số phiếu thu về, công bố phiếu trả giá cao nhất với sự giám sát của ít nhất một người tham gia đấu giá.

- Đấu giá viên công bố giá trả cao nhất, trường hợp có từ hai người trở lên cùng trả giá cao nhất thì ngay tại buổi công bố giá, đấu giá viên tổ chức đấu giá tiếp giữa những người cùng trả giá cao nhất để chọn ra người trúng đấu giá. Nếu có người trả giá cao nhất không đồng ý đấu giá tiếp hoặc không có người trả giá cao hơn thì đấu giá viên tổ chức bốc thăm để chọn ra người trúng đấu giá.Nếu những người có phiếu trả giá bằng nhau đó không thực hiện việc bốc thăm thì coi như từ chối kết quả đấu giá và không được nhận lại khoản tiền đặt trước.

9. Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/5/2021.

- Số tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 100002818188 của Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình tại ngân hàng TMCP (NCB) Quốc dân Việt Nam chi nhánh Thái Bình.

- Số tiền đặt trước được nộp bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản phải vào tài khoản của trung tâm trước 17 giờ 00 phút ngày 14/5/2021. Quá thời gian trên sẽ không được chấp nhận và không được tham gia đấu giá.

10. Thời gian mở cuộc đấu giá tài sản: 14 giờ ngày 18/5/2021.

11. Địa điểm tổ chức đấu giá: Tại Trụ sở Trung tâm Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Địa chỉ: Số 235 Đường Hai Bà Trưng, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thái Bình - số 06 Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình. ĐT: 02273.743.199

Hoặc truy cập vào cổng thông tin điện tử Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình tại địa chỉ: http://sotuphap.thaibinh.gov.vn – Chuyên mục đấu giá

Hoặc địa chỉ: http://đgts.moj.gov.vn

Hoặc địa chỉ: http://taisancong.vn

Kính mời tổ chức, cá nhân có nhu cầu đến tham gia đấu giá.

Lưu ý:

- Người tham gia đấu giá vào phòng đấu giá phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước, giấy nộp tiền đặt trước;

- Người đi theo ủy quyền vào phòng đấu giá phải mang theo giấy ủy quyền và chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ căn cước.

- Chỉ người tham gia đấu giá được mua hồ sơ tham gia đấu giá, trường hợp mua theo ủy quyền phải có giấy ủy quyền kèm theo;