(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Quốc gia thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2021 do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET ủy quyền như sau:

1. Tài sản đấu giá, giá khởi điểm: 01 lô gồm 02 xe ô tô đã qua sử dụng bán thanh lý, thông tin cụ thể như sau:

Ngày 18/5/2021, đấu giá 2 xe ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội ảnh 1

Bằng chữ: Năm trăm triệu đồng.

Giá khởi điểm đã bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT), tài sản đấu giá được giao tại nơi bảo quản. Người trúng đấu giá chịu chi phí thuê phương tiện, công cụ, trang thiết bị, nhân lực để vận chuyển, di dời tài sản đấu giá và phải chịu các loại thuế, phí, lệ phí, các nghĩa vụ tài chính khác (nếu có) liên quan đến việc nộp phí đường bộ, lệ phí trước bạ, chi phí chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

Chi phí lưu kho bãi, phí phạt nguội (nếu có) trước thời điểm bàn giao xe cho người trúng đấu giá do Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET chịu.

Tài sản đấu giá được bán theo lô, không bán riêng lẻ từng xe.

2. Nơi bảo quản tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET, địa chỉ: Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

3. Tiền đặt trước: 100.000.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Một trăm triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/01 hồ sơ tham gia đấu giá (Bằng chữ: Hai trăm nghìn đồng)

5. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp, theo phương thức trả giá lên.

6. Người có tài sản đấu giá: Công ty Cổ phần Công nghệ và Truyền thông VTC NETVIET, địa chỉ: Số 23 Lạc Trung, phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

7. Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Kế hoạch đấu giá tài sản cụ thể:

- Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức tham gia đấu giá: Mọi cá nhân, tổ chức đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản ngày 17/11/2016 và các quy định của pháp luật có liên quan, mua và nộp hồ sơ tham gia đấu giá từ ngày 28/4/2021 đến ngày 15/5/2021 (trong giờ hành chính) tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, TDP Tân Xuân 1, phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội - Điện thoại: 024.32121723 - 0916.428728.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 12/5/2021 đến ngày 13/5/2021 (trong giờ hành chính) tại nơi bảo quản tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Trong thời hạn 03 ngày làm việc (Ngày 13, 14, 17/5/2021). Tiền đặt trước nộp vào tài khoản theo thông tin:

+ Đơn vị hưởng: Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia;

+ Số tài khoản: 42710006399399 tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Quang Minh.

+ Nội dung nộp tiền đặt trước: Ví dụ {Ông Nguyễn Văn A nộp tiền đặt trước tham gia đấu giá tài sản theo Thông báo số 40/2021}.

- Thời gian, địa điểm tổ chức buổi công bố giá: 09 giờ 00 phút ngày 18/5/2021 tại trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Quốc gia, địa chỉ: Số 71 ngõ 125 đường Tân Xuân, phường Xuân Đỉnh, TDP Tân Xuân 1, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội./.

Trân trọng cảm ơn!