(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/5/2020 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc. Đ/c: Số 275 Đường Lê Lợi, khối 6, phường Vĩnh trại, TP. Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.

2. Tên, địa chỉ người có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình. Địa chỉ: Khu Bản Kho, thị trấn Lộc Bình, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

3. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Bắt đầu từ 09 giờ 00 phút, ngày 18/05/2020 tại trụ sở Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

4. Tài sản đấu giá: 20.000 kg. Phân bón dạng phân lân của Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Lộc Bình (chi tiết tài sản có trong hồ sơ đấu giá).

5. Giá khởi điểm; tiền đặt trước; tiền mua hồ sơ:

- Giá khởi điểm: 104.960.000 đồng).

- Tiền đặt trước: 16.000.000 đồng/01 hồ sơ.

- Tiền mua hồ sơ: 200.000 đồng/01 hồ sơ.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Từ ngày 13/05/2020 đến ngày 15/05/2020 (trong giờ hành chính).

7. Thời hạn, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 12/05/2020 đến hết ngày 15/05/2020 (trong giờ hành chính) tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc.

8. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Các ngày 13, 14, 15/05/2020. Khách hàng nộp tiền đặt trước bằng cách chuyển tiền vào số tài khoản của Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Bắc số 022264280001 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Lạng Sơn. Số tài khoản 0981000668688 tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Lạng Sơn.

Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá, nhiều vòng. Phương thức: Trả giá lên

Mọi chi tiết xin liên hệ điện thoại: 02053.756.789 – DĐ: 0855.799.866.