(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2022 do Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Quân Đội ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Công ty TNHH quản lý nợ và khai thác tài sản ngân hàng TMCP Quân Đội.

Địa chỉ: Số 3 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội., Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/4/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/04/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/04/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 31/03/2022 - 17:00 15/04/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam. Trụ sở chính địa chỉ: số 56 Hiền Vương, phường Phú Thạnh, Quận Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Đồng thời truy cập vào trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (địa chỉ trên miền: http://daugiaviet.vn (http://daugiaso5.vn)) và làm theo hướng dẫn để đăng ký tham gia đấu giá. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 18/04/2022

Địa điểm: Trang thông tin điện tử đấu giá trực tuyến (http://daugiaviet.vn (http://daugiaso5.vn)