(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2020 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

 - Tên tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung. Địa chỉ: Số 16 Trần Nhật Duật, Khu phố Tây Trì, Thành phố Đông Hà, Quảng Trị.

  - Người có tài sản: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Trị. Địa chỉ: Số 9, Lê Quý Đôn, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Tên tài sản, nơi có tài sản bán đấu giá: 27 lô đất ở thuộc Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3: 27 (hai mươi bảy) lô: 675, 680, 846, 847, 871, 897, 900, 902, 903, 904, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 924, 926, 929, 336, 337, 340, 341, 345, 346, 353, 355 với tổng giá khởi điểm 31.091.774.000đồng, tổng diện tích 7.886,9 m2. (Có bảng kê chi tiết từng lô, diện tích, giá khởi điểm đính kèm)

- Thời gian, địa điểm tổ chức bán đấu giá (công bố giá): Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/4/2020 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (39 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.)

- Tiền mua hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: 500.000 đ/ 1 hồ sơ

  - Tiền đặt trước:

+ Lô có giá khởi điểm từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ là: 100 triệu đồng

+ Lô có giá khởi điểm từ 1 tỷ đồng đến 2 tỷ đồng là: 200 triệu đồng

+ Lô đất có giá khởi điểm trên 02 tỷ đồng là: 250 triệu đồng

(Chi tiết từng lô có tại bảng kê đính kèm)

Thời gian, địa điểm nộp tiền đặt trước:

Thời gian nộp: Ngày 15; 16; 17/4/2020(Trừ trường hợp khách hàng tự nguyện nộp sớm vì lý do cá nhân không thể chờ đến thời hạn quy định)

Địa điểm nộp: Tại ngân hàng TMCP Đầu tư & Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị (Số tài khoản: 54010000316961, Tên TK: Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung).

- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ có các lô đất.

- Thời gian địa điểm bán hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết thông báo đến đến hết ngày 15/4/2020 (trong giờ hành chính), cụ thể:

+ Từ ngày niêm yết đến ngày 12/4/2020 tại Công ty đấu giá.

+ Các ngày 13; 14; 15/4/2020 tại BIDV - CN Quảng Trị (số 24 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị).

- Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

+ Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, Hộ gia đình có nhu cầu tham gia đấu giá thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai; Tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký, có năng lực hành vi dân sự và chấp nhận các quy định tại quy chế này và các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá quyền sử dụng đất.

+ Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế cuộc đấu giá; Nộp tiền đặt trước tại ngân hàng TMCP Đầu tư & phát triển Việt Nam- CN Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung chuẩn bị sẵn. Thùng phiếu sẽ được niêm phong ngay khi hết thời gian nhận phiếu.

- Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

+ Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp

+ Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

Vậy, Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo cho các tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá đến làm thủ tục tham gia đấu giá. Mọi chi tiết xin liên hệ qua số điện thoại: 0233.3565.379 hoặc Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Trị điện thoại: 0233.3.560 612./. 

PHỤ LỤC GIÁ KHỞI ĐIỂM, SỐ TIỀN ĐẶT TRƯỚC, TIỀN BÁN HỒ SƠ THAM GIA ĐẤU GIÁ CÁC LÔ ĐẤT TẠI DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

TT

Ký hiệu khu đất

Ký hiệu lô

Diện tích (m2)

Giá sàn
(đồng)

Tiền đặt trước (đồng)

Tiền bán hồ sơ

tham gia đấu giá

(đồng)

KHU ĐÔ THỊ NAM ĐÔNG HÀ GIAI ĐOẠN 3

1

K16

675

184

864.800.000

100.000.000

500.000

2

K16

680

184

864.800.000

100.000.000

500.000

3

K21

846

744,4

2.605.400.000

250.000.000

500.000

4

K21

847

747,4

2.615.900.000

250.000.000

500.000

5

K21

871

187,3

655.550.000

100.000.000

500.000

6

K30

897

271

948.500.000

100.000.000

500.000

7

K30

900

272

952.000.000

100.000.000

500.000

8

K30

902

272,6

954.100.000

100.000.000

500.000

9

K30

903

272,9

955.150.000

100.000.000

500.000

10

K30

904

273,3

956.550.000

100.000.000

500.000

11

K30

905

273,6

957.600.000

100.000.000

500.000

12

K31

911

252,3

933.510.000

100.000.000

500.000

13

K31

912

632,6

2.214.100.000

250.000.000

500.000

14

K31

913

635,6

2.224.600.000

250.000.000

500.000

15

K31

914

255,2

944.240.000

100.000.000

500.000

16

K31

915

255,7

946.090.000

100.000.000

500.000

17

K31

924

192

672.000.000

100.000.000

500.000

18

K31

926

192,2

672.700.000

100.000.000

500.000

19

K31

929

192,4

673.400.000

100.000.000

500.000

20

K33

336

189,3

984.360.000

100.000.000

500.000

21

K33

337

189,3

984.360.000

100.000.000

500.000

22

K33

340

189,3

984.360.000

100.000.000

500.000

23

K33

341

189,3

984.360.000

100.000.000

500.000

24

K33

345

345,2

1.974.544.000

200.000.000

500.000

25

K33

346

190

988.000.000

100.000.000

500.000

26

K33

353

152

790.400.000

100.000.000

500.000

27

K33

355

152

790.400.000

100.000.000

500.000

Tổng cộng

27

7.886,9

31.091.774.000

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo hoãn đấu giá QSDĐ

  - Căn cứ Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất số 22/TBĐG-CTMT ngày 24/3/2020 của Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung về việc tổ chức đấu giá 27 lô đất ở thuộc Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 Vào lúc 08 giờ 00 ngày 18/4/2020 tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Trị (39 Hùng Vương, TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.), thời gian kết thúc hồ sơ 15/4/2020 và thời gian nộp tiền đặt trước 15;16;17/4/2020;

- Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về phòng chống dịch Covid-19.

- Căn cứ Công văn số 257/TTPTQĐ – KT ngày 01/4/2020 của Trung tâm Phát triển Qũy đất tỉnh Quảng Trị về việc đề nghị hoãn tổ chức đấu giá 27 lô đất đất ở thuộc Dự án Khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 3 (gồm các lô: 675, 680, 846, 847, 871, 897, 900, 902, 903, 904, 905, 911, 912, 913, 914, 915, 924, 926, 929, 336, 337, 340, 341, 345, 346, 353, 355 ) để đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID - 19.

Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung thông báo đến quý khách hàng được biết tạm hoãn việc tổ chức đấu giá ngày 18/4/2020 của 27 lô đất nói trên, Công ty sẽ thông báo thời gian bán đấu giá trở lại trên Báo Quảng Trị và Đài truyền hình Quảng Trị. Mọi chi tiết vui lòng liên lạc số điện thoại của công ty: 0233.585369)