(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2019 do Công ty Cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn ủy quyền như sau:
Ngày 18/4/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 1
Ngày 18/4/2019, đấu giá xe ô tô tại tỉnh Quảng Ngãi ảnh 2