(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2019 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm); địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

- Lô 1: Đèn Led các loại, số lượng tổng cộng: 106 cái, gồm:

+ Đèn Led nhãn hiệu KM5821B, số lượng: 30cái;

+ Đèn Led loại hình cầu – 100L, số lượng: 20 cái;

+ Đèn Led loại hình cầu – 150L, số lượng: 16 cái;

+ Đèn Led hiệu Flash- Lamp, số lượng: 40 cái.

Giá khởi điểm: 1.871.000 đồng.

- Lô 2: Pin các loại, gồm:

+ Pin sạc, vĩ 02 viên, nhãn hiệu Camelion Always Ready, size NH-AA/AAA-BP2/1,2V: 12 vĩ;

+ Pin, vĩ 05 viên, nhãn hiệu Camelion Plus Alkaline 12V-23: 20 vĩ;

+ Pin, mỗi hộp có 20 cặp, nhãn hiệu Camelion Super Heavy Duty loại 1.5V-AA: 23 hộp;

+ Pin, mỗi hộp có 20 cặp, nhãn hiệu Camelion Super Heavy Duty loại 1.5V-AAA: 30 hộp;

Giá khởi điểm: 2.128.600 đồng.

Hiện các loại tài sản trên được lưu giữ tại Kho của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu .

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đấu giá sung công quỹ Nhà nước.

4. Giá khởi điểm cả 2 lô: 3.999.600 đồng (Ba triệu, chín trăm chín mươi chín ngàn, sáu trăm đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 11,12/4/2019, tại Kho lưu giữ tài sản của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: Lô 1: 180.000 đồng; Lô 2: 210.000 đồng., nộp ngày 15,16,17/4/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/4/2019 đến 17 giờ ngày 15/4/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 08 giờ ngày 18/4/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.