(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/4/2019 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (Trung tâm); địa chỉ: Số 06 Nguyễn Tất Thành, P1, Tp.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

2. Người có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

3. Tài sản đấu giá và giá khởi điểm.

- Lô 1: Màng bọc hiệu OLAI, loại 14,82kg/cuộn, số lượng: 10 cuộn. Giá khởi điểm: 6.000.000 đồng.

- Lô 2: Mực in hiệu Solvent Ink, loại 5 lít/can, số lượng: 11 can; mực in hiệu Solvent Ink, loại 1 lít/can, số lượng: 08 can. Giá khởi điểm: 5.390.000 đồng.

- Lô 3: 10 cái camera hiệu VsmaHome, model: TL-720WP/W; 05 cái phát Wifi hiệu Tenda, model: A9; 05 cái chuột không dây hiệu Boston, model: Q1; 05 cái sạc điện thoại hiệu GENAI, model: CC80; 10 cục USB hiệu Kingston, dung lượng 4GB; 10 cục USB hiệu Kingston, dung lượng 8GB; 05 thẻ nhớ hiệu SanDick Ultra, 16GB; 20 cái tay nghe hiệu Stereo Headset A7. Giá khởi điểm: 10.030.000 đồng.

Tài sản là tang vật vi phạm hành chính có quyết định tịch thu đấu giá sung công quỹ Nhà nước. Hiện các loại tài sản trên được lưu giữ tại Kho của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu; địa chỉ: Số 05, đường Nguyễn Tất Thành, Phường 1, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu .

4. Giá khởi điểm cả 3 lô: 21.420.000 đồng (Hai mươi mốt triệu, bốn trăm hai chục ngàn đồng).

5. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Ngày 11,12/4/2019, tại Kho lưu giữ tài sản của Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bạc Liêu.

6. Tiền đặt trước: Lô 1: 600.000 đồng; Lô 2: 500.000 đồng; Lô 3: 1.000.000 đồng, nộp ngày 15,16,17/4/2019 vào tài khoản số 785.10.00.00.81802 tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - CN Bạc Liêu (số 65A đường Trần Huỳnh, Khóm 2, P7, Tp Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) hoặc tiền mặt.

7. Tiền mua hồ sơ đấu giá: 50.000 đồng/bộ hồ sơ.

8. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 02/4/2019 đến 17 giờ ngày 15/4/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu (trong giờ hành chính).

9. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo Quy chế cuộc đấu giá đến mua hồ sơ, nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hợp lệ tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

10. Tổ chức đấu giá (công bố giá): Lúc 08 giờ ngày 18/4/2019 tại Trung tâm DV đấu giá tài sản tỉnh Bạc Liêu.

11. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp. Phương thức trả giá lên.

Chi tiết liên hệ Trung tâm theo địa chỉ nêu trên, ĐT: 0291.3825386.