(BĐT) - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á thông báo mời  tham gia đấu giá quyền sử dụng đất ở tại huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội vào ngày 18/4/2019 bằng hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp 1 lần (1 vòng) cho tất cả các thửa đất đưa ra đấu giá như sau:

Phương thức đấu giá: Trả giá lên cụ thể như sau:

I. Vị trí khu đất đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước, tiền hồ sơ:

1. Khu Ao Làng, thôn Hạ, xã Chuyên mỹ: Gồm 13 thửa đất; thửa 19; từ thửa 22 đến thửa 24; từ thửa 30 đến thửa 38. Diện tích: 88,0 – 140,2 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.700.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 36.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

2. Khu Rãnh M, thôn Bối Khê, xã Chuyên Mỹ: Gồm 10 thửa đất, từ thửa 01 – thửa 04; thửa 24; từ thửa 26 đến thửa 30. Diện tích: 84,7 – 143,7 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 40.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

3. Khu Cạnh trường Mầm non, thôn Ngọ, xã Chuyên Mỹ: Gồm 01 thửa đất số 07. Diện tích: 176,38 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 1.800.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 48.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

4. Khu Chồi Ngoài, thôn Đồng Vinh, xã Chuyên Mỹ: Gồm 03 thửa đất, từ thửa 20 đến thửa 22. Diện tích: 110,0 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 3.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 60.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 200.000 đồng/ 01thửa.

5. Khu Ao đường Quân Sự, thôn Tư Can, xã Châu Can: Gồm 03 thửa đất, thửa 17, thửa 28, thửa 29. Diện tích: 90,0 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 7.500.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 110.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

6. Khu Đồng Dài Dưới, thôn Đồng Lạc, xã Minh Tân: Gồm 13 thửa đất chia làm 3 lô.

- Lô 1: Gồm 03 thửa từ thửa 01 đến thửa 03. Diện tích: 90,0 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 13.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 170.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 2: Gồm 09 thửa, từ thửa 22 đến thửa 31. Diện tích: 90,0 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 7.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 95.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

- Lô 3: Gồm 01 thửa số 34. Diện tích: 103,8 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 5.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 90.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 500.000 đồng/ 01thửa.

7. Khu Nhà mẫu giáo cũ, thôn Tri Thủy, xã Tri Thủy: Gồm 02 thửa đất, thửa 02 và thửa 03. Diện tích: 78,0 và 78,2 m2/ thửa. Giá khởi điểm: 2.000.000 đồng/ m2. Tiền đặt trước: 25.000.000 đ/ thửa. Tiền phí hồ sơ: 100.000 đồng/ 01thửa.

II. Địa điểm, thời gian bán hồ sơ; tiếp nhận hồ sơ, tiền đặt trước, thăm thực địa.

- Bán và tiếp nhận hồ sơ: Từ 21/03/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019 (trong giờ hành chính) cụ thể: Tại Trụ sở tiếp công dân UBND huyện Phú Xuyên vào các ngày 21, 25, 28/03/2019; 01, 04/04/2019 và các ngày từ 08 - 16/04/2019.

Tại Văn phòng giao dịch - Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á từ ngày 21/03/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 15/04/2019 đến 17 giờ 00 phút, ngày 16/04/2019 trong giờ hành chính cho Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á hoặc chuyển vào tài khoản Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á, số tài khoản: 135490415 tại Ngân hàng Thương mại Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) - Chi nhánh Thăng Long - PGD Tây Hà Nội.

- Thời gian thăm thực địa vào ngày 15/04/2019 và ngày 16/04/2019 (buổi chiều từ 15h00 - 17h00).

III. Thời gian, địa điểm mở phiên đấu giá:

- Thời gian: Ngày 18/04/2019 tại Nhà Văn hóa trung tâm huyện Phú Xuyên. Địa chỉ: Tiểu khu thao chính, trị trấn Phú Xuyên, huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

Các thông tin chi tiết xin liên hệ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Huyện Phú Xuyên. Điện thoại: 0948.612.662 hoặc Công ty Cổ phần Bán đấu giá Đông Á; VPGD: Biệt thự B36, Ngõ 74, Nguyễn Thị Định, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội. ĐT: 0982.233.274.