(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Bắc Kạn thông báo bán đấu giá quyền sử dụng đất vào ngày 18/4/2019 do Phòng Tài nguyên Môi trường huyện Ba Bể ủy quyền như sau:
Ngày 18/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ảnh 1
Ngày 18/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ảnh 2
Ngày 18/4/2019, đấu giá quyền sử dụng 6 lô đất tại huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn ảnh 3