(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Trí Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Trí Việt

Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 02573828399

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Tuy Hòa

Địa chỉ: 27 Lê Thánh Tôn, phường 1, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 28/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 15/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 28/02/2022 - 17:00 15/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng mua và nộp hồ sơ tại Văn phòng công ty đấu giá hợp danh Trí Việt; Địa chỉ: 391 Nguyễn Huệ, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/03/2022

Địa điểm: Hội trường Ủy ban nhân dân phường 8

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 2
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên ảnh 3