(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh

Địa chỉ: Số 60 đường Nguyễn Huy Tự, phường Bắc Hà, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh

Số điện thoại: 0914115777

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh

Địa chỉ: Số 27 đường Võ Liêm Sơn, thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 15/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 17/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 24/02/2022 - 17:00 15/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ, ngày 15 tháng 03 năm 2022 tại Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Có đơn đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh phát hành), trong đó có nội dung cam kết sử dụng tài sản đúng mục đích, đúng quy định; Chấp nhận giá khởi điểm, Quy chế cuộc đấu giá do Công ty ban hành Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước hợp lệ cho Công ty đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh theo đúng thời gian quy định tại Quy chế cuộc đấu giá và thông báo đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/03/2022

Địa điểm: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tĩnh

Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 2
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh ảnh 3