(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Toàn Thắng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do VIB ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Củ Chi, TP.HCM ảnh 1