(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2022 do Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp La Ngà – Đồng Nai như sau:
Ngày 18/3/2022, đấu giá lô gỗ Tếch, sao đen và gỗ Dầu tại tỉnh Đồng Nai ảnh 1