(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Nam Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2021 do Agribank Chi nhánh Hưng Yên ủy quyền như sau:
Ngày 18/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP.Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình ảnh 1