(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh VICEN thông báo đấu giá tài sản do Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Chợ Mới Nam Đà Nẵng ủy quyền vào ngày 18/3/2021 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh VICEN

Địa chỉ: Số 27 đường Chương Dương, phường Mỹ An, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3946812

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Chợ Mới Nam Đà Nẵng

Địa chỉ: 304 Trưng Nữ Vương, phường Bình Thuận, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 18/3/2021, đấu giá máy móc thiết bị tại thành phố Đà Nẵng ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 15/03/2021

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 17/03/2021

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/03/2021 - 16:30 17/03/2021

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá có đủ điều kiện qui định của Pháp luật đến Công ty (trong giờ hành chính) để mua hồ sơ đấu giá. Phiếu đăng ký tham gia đấu giá kèm CMND (đối với cá nhân), Giấy phép ĐKKD (đối với tổ chức).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 18/03/2021

Địa điểm: 27 Chương Dương, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng