(BĐT) - Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam (gọi tắt là Công ty)

Đơn vị có tài sản: Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Châu Thành (Địa chỉ: Tỉnh lộ 925, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang)

1. Tài sản đấu giá: Quyền thuê đất có diện tích 1.753,1 m2, loại đất DCH, thuộc thửa số 1741, tờ bản đồ số 10B. Tọa lạc tại xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

- Đấu giá theo phương thức cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đất; thời điểm tính tiền thuê đất kể từ ngày có Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá.

- Mục đích sử dụng đất: Đất chợ, đấu giá quyền sử dụng đất cho thuê để đầu tư thực hiện dự án Chợ Phú Tân, huyện Châu Thành theo quy hoạch được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Thời hạn thuê đất: 50 năm kể từ ngày ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

2. Thời gian, địa điểm xem tài sản: 02 ngày, trong giờ hành chính (Từ ngày 13/3/2019 đến ngày 14/3/2019) Tại nơi tài sản tọa lạc.

3. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 22/02/2019 đến 16h00 ngày 15/3/2019 tại Văn phòng Công ty (Trong giờ hành chính).

4. Giá khởi điểm: 646.893.900 đ.

5. Tiền hồ sơ: 1.000.000 đ/hồ sơ.

6. Tiền đặt trước: 97.000.000 đ.

7. Thời gian, địa điểm, đối tượng, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian, địa điểm đăng ký: Đến hết 16h00 ngày 15/3/2019 tại Văn phòng Công ty.

- Đối tượng đăng ký: Tổ chức kinh tế, hộ gia đình, cá nhân trong nước và người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được Nhà nước cho thuê đất theo quy định tại Điều 56 Luật Đất đai năm 2013 có nhu cầu sử dụng đất theo kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Điều kiện đăng ký:

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu do công ty phát hành, trong đó có nội dung cam kết thực hiện dự án theo quy hoạch được phê duyệt và sử dụng đất đúng mục đích được quy hoạch.

+ Nộp tiền đặt trước đúng quy định.

+ Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá phải có đủ năng lực tài chính; không vi phạm pháp luật về đất đai, giấy phép kinh doanh phải phù hợp với nhu cầu đăng ký tham gia đấu giá.

- Cách thức đăng ký:

+ Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá nộp hồ sơ trực tiếp tại Văn phòng Công ty

+ Tiền đặt trước nộp theo hình thức trực tiếp tại công ty hoặc chuyển khoản trước thời gian hết hạn nhận hồ sơ.

. Tài khoản giao dịch: Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

. Số tài khoản: 73710000280246 Mở tại: Ngân hàng BIDV – Chi nhánh Hậu Giang.

8. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Dự kiến tổ chức vào lúc 14h00 ngày 18/3/2019 tại Hội trường Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành (Địa chỉ: Tỉnh lộ 925, thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang).

9. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá trực tiếp bằng phiếu kín nhiều vòng theo phương thức trả giá lên, bước giá tối thiểu do Đấu giá viên công bố (Nhưng không vượt quá 10% so với giá khởi điểm), không quy định mức tối đa.

10. Mọi chi tiết xin liên hệ:

Công ty đấu giá hợp danh Phương Nam

Số 37 đường Trần Thủ Độ, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại: (0293) 3. 58.39.39 – 0907.030.333

Website: www.daugiaphuongnam.com