(BĐT) - Công ty TNHH bán đấu giá tài sản Gò Công thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 18/3/2019 do Phòng Tài chính Kế hoạch huyện Gò Công Đông uỷ quyền như sau:
Ngày 18/3/2019, đấu giá 8 phòng học của Trường THCS Võ Văn Chính (tỉnh Tiền Giang) ảnh 1
Ngày 18/3/2019, đấu giá 8 phòng học của Trường THCS Võ Văn Chính (tỉnh Tiền Giang) ảnh 2
Ngày 18/3/2019, đấu giá 8 phòng học của Trường THCS Võ Văn Chính (tỉnh Tiền Giang) ảnh 3
Ngày 18/3/2019, đấu giá 8 phòng học của Trường THCS Võ Văn Chính (tỉnh Tiền Giang) ảnh 4