(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất vào mục đích làm nhà ở tại khu Cửa Trại, xã Thủy Đường, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng vào ngày 18/2/2020. Cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất đấu giá: 4.973,2 m2, gồm 56 lô (đấu giá từng lô). Tổng giá khởi điểm: 84.285.415.000 đ. Tiền đặt trước: 200.000.000 đ/lô.

(Chi tiết cụ thể từng lô đất trong hồ sơ đấu giá).

Thời gian tham khảo, mua, nộp hồ sơ tham gia đấu giá và nộp phiếu trả giá: Từ ngày 06/01/2020 đến 11 giờ 00, ngày 15/02/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian khảo sát khu đất: Từ ngày 08/01/2020 đến hết ngày 10/01/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ ngày 13/02/2020 đến 11 giờ 00, ngày 17/02/2020 (trong giờ hành chính).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Từ 08 giờ 30, ngày 18/02/2020 tại Trung tâm Văn hóa thông tin huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Điều kiện tham gia đấu giá: Các đối tượng được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định.

Địa điểm mua hồ sơ: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên. Địa chỉ: Thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3916589; Công ty Đấu giá Hợp danh HP.Auserco. Địa chỉ: Số 152 Văn Cao, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. ĐT: (0225) 3822476.

Địa điểm nộp hồ sơ và phiếu trả giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Thủy Nguyên.