(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận 351 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị đăng tải trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 18/02/2020. 
Ngày 18/2: 1/351 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Ngày 18/2: 1/351 thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng chưa hợp lệ

Trong đó, có 350 thông tin hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 thông tin không hợp lệ chưa được đăng tải. 

Thông tin không hợp lệ nêu trên có lỗi cụ thể là: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Chi nhánh Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Khách sạn Heritage Hạ Long - Vinacomin đăng tải TBMCH (số thông báo là: 20200230441 - 00), dự kiến phát hành HSYC từ 15 giờ 40 ngày 18/02/2020 đến 16 giờ 00 ngày 24/02/2020. Đơn vị này cần biết, theo Điểm  đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.